Porsche Maribor

Šentiljska c. 128a, 2000 Maribor

Vaše zadovoljstvo je vedno na prvem mestu - Število ocen: 808

 • 23. september 2019

  Nina K., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Strokovno! (Translated by Google) Professional!

 • 2. september 2019

  sabina k., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Celostna izkušnja je bila dobra. Pri čakanju med servisom vozila, ti ponudijo brezplačno kavo. Se pa pri zaposlenih čuti natrpan ritem, saj se nimajo časa posvetiti stranki, ki n8 naročena po seznamu in si želi izvedeti kakšno dodatno informacijo. (Translated by Google) The overall experience was good. When waiting for a vehicle service, they offer you free coffee. However, the staff feel overwhelmed by the rhythm, since they do not have time to devote themselves to a client who is ordered by the list and wants to find out any additional information.

 • 30. junij 2019

  Ivan M., stranka Porsche Maribor

  Škoda

  Vir: Interna anketa

  Z vašimi storitvami sem nadvse zadovoljen. Še posebej pa sem navdušen nad skrbjo, ki jo posvečate svojim strankam. Želim si še takšnega sodelovanja tudi v bodoče.

 • 28. junij 2019

  Goran K., stranka Porsche Maribor

  Škoda

  Vir: Interna anketa

  Poglobljen osebni odnos prodajalca, ki je znal prisluhniti mojim željam in bil pripravljen za pomoč. Tako v poslovalnici, kot tudi kasneje, ko sva se za določene spremembe lahko dogovorila po telefonu. To je odločilno vplivalo na mojo odločitev za nakup in na nekaj priporočil prijsteljem.

 • 26. junij 2019

  Vera D., stranka Porsche Maribor

  Škoda

  Vir: Interna anketa

  Servise me je popeljal po vašem servisu, ki me je prav presenetil in navdušil. imate izredno ekipo in vesela sem, da sem se odločila za nakup avtomobila prav pri vas.

 • 24. junij 2019

  Petra S., stranka Porsche Maribor

  Škoda

  Vir: Interna anketa

  Zelo prijazni servisni svetovalci in celotno osebje

 • 22. junij 2019

  Barbara P., stranka Porsche Maribor

  Škoda

  Vir: Interna anketa

  Odlicno opravljeno popravilo prask na vozilu.

 • 21. junij 2019

  Katja L., stranka Porsche Maribor

  Škoda

  Vir: Interna anketa

  S storitvijo sem bila zelo zadovoljna. Imajo zelo profesionalen pristop, vsaki stranki se posvetijo ter upoštevajo njihove želje.

 • 21. junij 2019

  Simon S., stranka Porsche Maribor

  Škoda

  Vir: Interna anketa

  odličen servis, ni "drobnega tiska" vse je pregledno in narejeno v dogovorjenem času.

 • 16. junij 2019

  Zlatko H., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Če se boste odločili obiščite Porsche Maribor na Šentiljski cesti 128a, da opravite servis vašega jeklenega konjička, če pa ga še nimate vam ga bo prijazno osebje zagotovo našlo tistega pravega, kot si ga sami želite in bi ga radi vozili. Obiščite jih ne bo vam žal. (Translated by Google) If you decide to visit Porsche Maribor on Šentiljska cesta 128a to service your steel horse, but if you do not already have it, the friendly staff will surely find you the one you really want and want to ride. You will not be sorry to visit them.

 • 15. junij 2019

  Anton S., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Servis VW Porsche Šentiljska_osem let pozitovnih izkušenj tako z prodajalci in serviserji (g.Mikolič/g.Cafuta) brez kakršnihkoli težev hitri, odzivni, strokovni skratka na zahodno evropskem nivoju, žal se poslavljam od znamke VW, ampak mi bo tale izkušnja z VW Šentiljska ostala v prijetnem spominu. Hvala! (Translated by Google) Service VW Porsche Šentiljska_osem years of experience with dealers and repairers (g.Mikolič / g.Cafuta) without any difficulty quick, responsive, expert in the shortest way on the western European level, unfortunately I am referring to the VW mark, but this will be my experience with VW Šentiljska stayed in pleasant memories. Thank you!

 • 12. junij 2019

  Marjetka Z., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Lahko jih ocenim odlično. Zelo so profesionalni, s pravim občutkom za stranko. (Translated by Google) I can judge them perfectly. They are very professional, with a real feeling for the client.

 • 10. junij 2019

  JULIJ J., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Osebno ocenjujem servis Porsche Maribor z odlično oceno,ker sem bil pred kratkim ponovno zelo dobro in kvalitetno obravnavan kot njihova dolgoletna stranka.Sprejemni mojster g.Žohar je oseba,kateri pripada iz moje strani ocena odlično,ker je vedno zelo odgovoren in dosleden do strank. (Translated by Google) I personally evaluate Porsche Maribor service with an excellent rating, because I was recently again very well and quality treated as their long-term customer. The prize master Mr. Žohar is the person who belongs to me from the rating page excellent because he is always very responsible and consistent with the customers .

 • 6. junij 2019

  Damjan H., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Zelo slabo. Zjutraj mi avto star 4 leta vrže napako. Na poti v službo se ustavim in z svetovalcem pogovorim glede napake. Med službo se z osebo, katera se ni predstavila po telefonu, dogovorim za termin za servis. (Menjava lahko dostopnega dela - pol ure dela) Pol ure pred dogovorjenim terminom pridem tja in moram cakati v vrsti. Nakar mi oseba, k kateri sem bil napoten, pove da pojma nima, da bom prisel. Vseeno, a z zelo arogantnim odnosom mi ukaze, da zapeljem avto v delavnico. Nato pa z 30 sekundnim ogledom pokrova motorja oceni, da je delo za 800 eurov namesto za 50 eurov, kot zjutraj ocenjeno. Ter da opcija od zjutraj sploh ni mogoca... Glede na to, da so imeli še 2 uri odprto delavnico, bi lahko avto priklopili na racunalnik in pogledali, kaj je napaka in strokovno pogledali, kaj je narobe ter me narocili na servis. Za pregled sem bil pripravljen tudi placati, vendar me zaradi nestrokovnosi tam ne bodo vec videli. Kako lahko en svetovalec govori eno, drugi cisto drugo, nobeden pa dejansko ne pogleda, kaj je narobe? Na koncu sem sel do s.p. kateri je zamenjal okvarjeni senzor... (Translated by Google) Very poor. In the morning, my car, a star of 4 years, makes a mistake. On my way to work, I stop and talk with an advisor about the error. During a job, I arrange for a service appointment with a person who has not presented it by phone. (Replace easily accessible work - half an hour's work) Half an hour before the agreed term, I get there and I have to wait in line. Then the person to whom I was sent is telling me that he has no idea that I will come. Anyway, but with a very arrogant attitude, I order to drive the car to the workshop. Then, with a 30-second view of the bonnet, he estimates that the job is 800 euros instead of 50 euros, as estimated in the morning. And since the option is not possible at all from the morning ... Since they had an open workshop for 2 hours, they could connect the car to the computer and see what was wrong and professionally look at what was wrong and ordered me to service. I was willing to pay for the review, but due to unprofessionalism, they will not be seen there anymore. How can one counselor speak one, the other one is different, and none actually looks at what is wrong? In the end, I went to s.P. which replaced the defective sensor ...

 • 31. maj 2019

  Gregor Č., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Dobra kava ob čakanju (Translated by Google) Good coffee waiting

 • 25. maj 2019

  Petra G., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Danes dne 25.5.2019 nekje ob 11. uri sva se dopoldne s partnerjem pripeljala na uradno parkirisce Porscheja Maribor v želji po nakupu drugega Škodinega vozila. Ob izstopu iz avta nama je manjši gospod v srednjih letih zavpil: "KAJ (najin) TA AVTO DELA TUKAJ?" Ko sva odgovorila, da ne razumeva, kje je težava je zavpil, DA NE MOREVA PARKIRATI KOT DOMA NA DVORIŠČU. Seveda ta prijazen gospod srednjih let ne pozna bontona kot je dober dan, prosim, hvala, nasvidenje. Šokirani smo se odpeljali, vendar lahko zatrdim, da nas nikoli več ne boste videli v vašem avtosalonu, prav tako ne na servisu. Škoda, glede na to, da smo bili do sedaj vedno zadovoljni z vami in vašimi storitvami na servisu (pri g. Hentaku). (Translated by Google) Today, on 25.5.2019, at 11.00 am, I went to the official parking lot of Porsche Maribor, in the morning, with a partner, in the desire to buy another Škoda vehicle. When we left the car, a small gentleman in the middle of the year called out to us: "WHAT DOES THIS CARE WORK HERE?" When we replied that we did not understand where the problem was, she cried, YES DOES NOT MOVE PARKING AS A HOME ON THE ROOF. Of course, this friendly middle-aged man does not know a bonton like a good day, thank you, goodbye. We were shocked, but I can assure you that you will never see us again in your car, nor at the service station. Too bad, given that we have always been satisfied with you and your services at the service (with Mr. Hentaku).

 • 24. maj 2019

  Darinka B., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Prijazno osebje, vedno pripravljeno pomagati. Urejeni prostori, dober sistem narocanja an storitve. Vse na enem mestu. Brez pripomb (Translated by Google) Friendly staff, always ready to help. Designed spaces, a good ordering system and a service. All in one place. No comments

 • 21. maj 2019

  Iztok H., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Izredno profesionalen in prijazen team! (Translated by Google) Extremely professional and friendly team!

 • 21. maj 2019

  danilo p., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Sem zadovoljen s storitvami servisa Porshe Maribor. Malo me motijo edino cene rezervnih delov, ko jih primerjam z cenami na spletu. (Translated by Google) I am pleased with the services of Porshe Maribor service. I'm a little disturbed by the only spare parts prices when comparing them to online prices.

 • 21. maj 2019

  Sabina M., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  (Translated by Google) Super seller .. Cares individually for each customer .. The service at the Porsche MB .. class ... Nice employees ... Always happy to ... and everything goes fast (Original) Super Verkäufer.. Kümmert sich individuell pro Kunde.. Der Service beim Porsche MB.. Klasse... Nette Mitarbeiter... Immer wieder gerne...und alles geht schnell

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE

V Sloveniji ima podjetje Porsche Inter Auto, d. o. o., pet poslovalnic (Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta), v katerih je zaposlenih več kot 300 sodelavcev.


Tel.: (+386) 2 65 40 300
E-mail: [email protected]
Splet: www.porschemaribor.com

Želite več informacij?
Pokličemo vas nazaj v 29 sekundah!

Vsak dan od 8-16.ure

DA

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Zaščita vaše zasebnosti pri obisku naše spletne strani nam je posebno pomembna. Prav zato boste v nadaljevanju našli podrobne informacije o zbiranju osebnih in neosebnih podatkov. Podjetju Porsche Inter Auto d.o.o  pripada pravica do uporabe osebnih in anonimnih podatkov ob upoštevanju v nadaljevanju opisanih pravic posameznikov v zakonsko dopustnem obsegu.


Na tej spletni strani se uporablja programska oprema za analizo obiska spletnih strani. Z analizo teh podatkov lahko pridobimo pomembne rezultate o zahtevah uporabnikov. Ti rezultati prispevajo k nadaljnjemu izboljšanju kakovosti ponudbe. Ob vsakem odpiranju nove spletne strani oz. datoteke se shrani naslednji sklop podatkov:

 

1.    Kaj je piškotek? 

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki shranjuje spletne nastavitve. Skoraj vsaka spletna stran uporablja to tehnologijo. Piškotki se prenesejo, ko vaš spletni brskalnik prvič obišče neko spletno stran. Ob naslednjem prikazu te spletne strani z isto napravo se piškotek in ustrezno shranjene informacije posredujejo spletni strani, ki ste jo prikazali (lastni piškotek) ali drugi spletni strani, kateri ta piškotek pripada (piškotek tretjih oseb). Tako spletna stran prepozna, da ste jo s tem brskalnikom že prikazali, ter tako v številnih primerih prilagodi prikazano vsebino.

Nekateri piškotki so izjemno uporabni, saj lahko izboljšajo uporabniško izkušnjo ob ponovnem prikazu spletne strani, ki ste jo že večkrat obiskali. Piškotki se npr. spomnijo vaših interesov, sporočajo, kako uporabljate določeno spletno stran, in relevantno prilagodijo prikazane ponudbe vašim osebnim interesom in potrebam, pod pogojem, da uporabljate isto končno napravo in isti brskalnik kot doslej. Večina uporabljenih piškotkov se po zaključku brskanja samodejno izbriše s trdega diska (t. I. »sejni piškotki«). Uporabljamo pa tudi piškotke, ki ostanejo na vašem trdem disku tudi po zaključku seje brskanja. Tako se izboljšuje uporabniška izkušnja ob ponovnem prikazu spletne strani, saj se spletna stran prilagaja vašim osebnim potrebam, prav tako pa se optimizira tudi čas nalaganja strani. 


2.    Nastavitve piškotkov na tej spletni strani 


2.1.    Piškotki brez privolitve

Nujno potrebni piškotki zagotavljajo funkcije, brez katerih te spletne strani ne morete uporabljati tako, kot je nameravano. Te piškotke uporabljamo izključno mi in se zato imenujejo »lastni piškotki«. Na vaš računalnik se shranjujejo samo med aktualno sejo brskanja.
Nujno potrebni piškotki: Za prijavo uporabljamo t. i. »sejni piškotek«. Brez tega piškotka se ni možno prijaviti in s tem tudi ni funkcij za prijavo.  

Takšni piškotki npr. pri menjavi spletne strani po potrebi nadalje zagotavljajo funkcijo menjave od spletne strani http na https in s tem upoštevanje povečanih varnostnih zahtev glede posredovanja podatkov. Za uporabo nujno potrebnih piškotkov privolitev ni potrebna. Nujno potrebnih piškotkov ni mogoče deaktivirati prek funkcije te spletne strani. Lahko pa jih kadar koli deaktivirate prek uporabljenega brskalnika. V zvezi s tem glejte tudi navodilo spodaj.


2.2.    Lastni piškotki s privolitvijo

Piškotki, ki po čisto pravni definiciji niso nujno potrebni za uporabljanje spletne strani, vseeno izpolnjujejo pomembne naloge. Funkcije, ki omogočajo udobno brskanje po naši spletni strani, npr. predizpolnjeni obrazci, brez teh piškotkov niso več na voljo. Dodanih nastavitev, npr. izbiro jezika, ni mogoče shraniti in jih je zato treba ponovno preveriti na vsaki spletni strani. Nadalje nimamo več nobene možnosti, da vam prikažemo individualno prilagojene ponudbe. 

 

V nadaljevanju so našteti lastni piškotki z natančnejšim opisom: 

•    Opis piškotka: Piškotek za samodejno prijavo

Naloga: Piškotek si zapomni, če se je prijavil kakšen uporabnik.
Čas hrambe: do dve leti za sejo ali nekatere podatke 

•    Opis piškotka: Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com)

Naloga: Storitve Webtrekk nam omogočajo zbiranje statističnih podatkov o uporabi naše spletne ponudbe. Podatke uporabljamo za stalne izboljšave in optimizacijo spletnega mesta in naše ponudbe, da jo lažje prikrojimo vašim željam. Podatki vsebujejo parametre, kot so na primer število obiskovalcev, število klikov in povprečen aktiven čas uporabe spletnega mesta, z izračunavanjem teh parametrov pa lahko še naprej izboljšujemo spletno stran. S pomočjo URL-jev posrednika statistično izračunavamo število uporabnikov, ki so na naše spletne strani preusmerjeni s spletnih strani partnerjev, ter tako pridobimo informacije, katere izmed naših marketinških kampanj so zbudile zanimanje pri uporabnikih za našo spletno stran.
Čas hrambe: do enega leta za sejo ali nekatere podatke 

•    Opis piškotka: Piwik.org (www.piwik.org)

Naloga: Storitve Piwik nam omogočajo zbiranje statističnih podatkov o uporabi naše spletne ponudbe. Podatke uporabljamo za stalne izboljšave in optimizacijo spletnega mesta in naše ponudbe, da jo lažje prikrojimo vašim željam. Podatki se zbirajo anonimno in vsebujejo parametre, kot so na primer število obiskovalcev, število klikov in povprečen aktiven čas uporabe spletnega mesta, z izračunavanjem teh parametrov pa lahko še naprej izboljšujemo spletno stran. S pomočjo URL-jev posrednika statistično izračunavamo število uporabnikov, ki so na naše spletne strani preusmerjeni s spletnih strani partnerjev, ter tako pridobimo informacije, katere izmed naših marketinških kampanj so zbudile zanimanje pri uporabnikih za našo spletno stran.
Čas hrambe: do enega leta za sejo ali nekatere podatke

 Pri vašem obisku te spletne strani se piškotki trenutno shranjujejo. Če želite deaktivirati zgoraj navedene piškotke, kliknite tukaj. 

Za tehnično izvedbo tega ugovora se v vašem brskalniku nastavi piškotek za zavrnitev. Ta piškotek je namenjen izključno dodelitvi vašega ugovora. Upoštevajte, da je piškotek za zavrnitev iz tehničnih razlogov mogoče uporabiti samo za brskalnik, v katerem je bil nastavljen. Če piškotke izbrišete ali uporabite drug brskalnik oz. drugo končno napravo, morate zavrnitev izvesti ponovno.

2.3.    Piškotki tretjih oseb s privolitvijo 

Na tej spletni strani so integrirane tudi vsebine tretjih ponudnikov. Ti lahko nastavljajo piškotke, ki jim javijo, da ste obiskali našo spletno stran. Za več informacij o uporabi teh piškotkov obiščite spletne strani teh tretjih ponudnikov. 


•    Opis piškotka:  Google AdSense

Naloga: Ta spletna stran uporablja Google AdSense, storitev za vključitev oglasov družbe Google Inc. (»Google«). Google AdSense uporablja t. i. piškotke, besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in omogočijo analizo uporabe spletne strani. Google AdSense uporablja tudi t.i. spletne signale (nevidne grafike). S temi spletnimi signali se lahko na teh spletnih straneh obdelajo informacije, npr. promet obiskovalcev. S tem Google omogoča, da so od konteksta odvisni oglasi tretjih oseb, ki temeljijo na iskalnih pojmih v spletnih iskalnikih ali ključnih pojmih vsebine spletne strani, postavljeni na naših spletnih ponudbah.
Informacije o uporabi te spletne strani, ki jih zberejo piškotki in spletni signali (vključno z vašim IP-naslovom), in predaja oglaševalskih formatov se prenesejo na strežnik Google v ZDA in tam shranijo. Te informacije lahko Google posreduje pogodbenemu partnerju družbe Google. Google vašega IP-naslova ne bo združil z drugimi podatki, ki ste jih shranili. Podrobne informacije glede izdelka Google AdSense lahko uporabnik pregleda tukaj: http://www.google.com/policies/technologies/ads.
Namestitev piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo vaše programske opreme brskalnika; pri tem vas opozarjamo, da v tem primeru po potrebi ne boste mogli v celotnem obsegu uporabljati vseh funkcij te spletne strani. Z uporabo te spletne strani se strinjate z obdelavo podatkov, ki jih je prek vas zbral Google, v prej opisanem načinu in za zgoraj naveden namen. Uporabnik lahko zavrne uporabo piškotkov Google AdSense: Za to mora uporabnik slediti naslednjim navodilom za deaktiviranje piškotkov Google: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. 
Čas hrambe: neomejeno

•    Opis piškotka: Sumo Cookies

Naloga: Ta spletna stan uporablja Sumo Coockies, storitev za upravljanje različnih procesov v uporabnikovem brskalniku. Piškotek upravlja naloge od zaznavanja, če ima uporabnik deaktiviran pop up za prikaz določenih vsebin.
Čas hrambe: neomejeno

•    Opis piškotka: Google Inc. (kode Adwords/konverzijske kode Google/remarketinške kode Google)

Naloga: Za promocijske kampanje s podjetjem Google so vzpostavljene tako imenovane remarketinške in konverzijske kode, ki omogočajo neposredno povezavo med ravnanjem strank in vpeljanimi promocijskimi kampanjami ter merjenje njihovega uspeha. 
Čas hrambe: 30 dni (vsi podatki so anonimni oz. anonimizirani)

3.    Vtičniki za družbena omrežja 

Porsche Austria GmbH & Co OG na spletni strani >www.webseite.at< uporablja tudi t.i. vtičnike za družbena omrežja (v nadaljevanju gumbe), kot so Facebook, Twitter in Google+. Pri vašem obisku na naši spletni strani so ti gumbi privzeto deaktivirani, to pomeni, da posameznemu družbenemu omrežju brez vašega posredovanja ne pošiljate nobenih podatkov. Preden lahko začnete uporabljati gumbe, jih morate s klikom aktivno aktivirati. Gumb ostane tako dolgo aktiven, dokler ga ponovno ne deaktivirate ali izbrišete vaših piškotkov. 
Po aktiviranju se vzpostavi neposredna povezava s strežnikom posameznega družbenega omrežja. Vsebina gumba se nato prenese iz družbenih omrežij neposredno na vaš brskalnik in iz tega vključi v spletno stran. Po aktiviranju gumba lahko posamezno družbeno omrežje že zbira podatke, neodvisno od tega, če vplivate na gumb. Če ste prijavljeni v družbeno omrežje, lahko to vaš obisk te spletne strani dodeli vašemu uporabniškemu računu. Družbeno omrežje ne more dodeliti obiska druge spletne strani, dokler tudi tam ne aktivirate posameznega gumba. Če ste član družbenega omrežja in ne želite, da ta pri vašem obisku naše spletne strani poveže zbrane podatke z vašimi shranjenimi podatki o članstvu, se morate pred aktiviranjem gumba odjaviti iz posameznega družbenega omrežja. Na obseg podatkov, ki jih družbena omrežja zbirajo z vašimi gumbi, nimamo nobenega vpliva. Več informacij o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter o nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani posameznih družbenih omrežij ter o svojih pravicah v zvezi s tem in možnostih nastavitev za varovanje svoje zasebnosti si preberite v politiki zasebnosti posameznih družbenih omrežij.

Youtube

Na naših spletnih straneh se uporabljajo vtičniki za družabno omrežje Youtube. Za to uporabljamo videoposnetke, ki so vključeni v kodo spletne strani. Pri tem gre za ponudbo ameriškega podjetja Google Inc. 
Več informacij o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter o nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani podjetja Youtube ter tudi o svojih pravicah v zvezi s tem in možnostih nastavitev za varovanje svoje zasebnosti si preberite v politiki zasebnosti podjetja Google na spletni strani: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

4.    Vaše nastavitve piškotkov 

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da sprejemate ali na splošno zavračate piškotke le s svojo izrecno privolitvijo. Opozarjamo vas, da so določeni segmenti spletne strani brez uporabe piškotkov omejeni ali popolnoma neuporabni. 
Sami lahko upravljate z uporabo piškotkov in to preprečite tako, da svoj brskalnik konfigurirate, kot sledi:

•    Internet Explorer, glejte tukaj (https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Orodja – Internetne možnosti – Dodatno – pod točko Varnost odkljukajte in potrdite »Spletnim mestom, ki jih odprem v Internet Explorerju, pošlji zahtevo »Do Not Track« – potrdite. 
•    Firefox, glejte tukaj (https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored) Orodja – Možnosti – Zasebnost in varnost, pod Zgodovina nastavite »Uporabite nastavitve po meri« in pri piškotkih izberite ustrezne nastavitve – potrdite. 
•    Google Chrome, glejte tukaj:
(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop) Meni – Nastavitve – Prikaži dodatne nastavitve – pod zavihkom »Zasebnost« kliknite »Nastavitve vsebine« in pri piškotkih odkljukajte želene nastavitve – potrdite. 
•    Safari, glejte tukaj (https://support.apple.com/kb/ph21411) Safari – Preferences – Privacy – pod »Block Cookies« izberite želene nastavitve – potrdite.