Porsche Maribor

Šentiljska c. 128a, 2000 Maribor

Vaše zadovoljstvo je vedno na prvem mestu - Število ocen: 1153

 • marjetica g., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Vse zelo vredu,zaslužijo 10 zvezdic

 • Gorazd C., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  super najbolsi servis (Translated by Google) super best service

 • Anton B., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Zelo prijazni (Translated by Google) Very friendly

 • ludvik g., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Odlično! (Translated by Google) Great!

 • p b., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Slabo,... (Translated by Google) Poor, ...

 • Brigita M., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Prijaznost, strokovnost, učinkovitost in enovitost. Bravo. Uredijo vse dogovorjeno in še več. Stranko sprejmejo in postrežejo z nasmeškom na obrazu. (Translated by Google) Kindness, professionalism, efficiency and uniformity. Well done. They arrange everything agreed and more. The customer is received and served with a smile on their face.

 • Ivan H., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Same dobre izkušnje. (Translated by Google) Good experience itself.

 • Rok Z., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Najboljši trgovec VW vozil v Sloveniji! (Translated by Google) The best VW dealer in Slovenia!

 • K K., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Če primerjam servis pred leti in danes se mi zdi, kot da to ni več ista avtohiša. V našem primeru je šlo za popravilo avta, ki je bil delno krit iz zavarovalnice, delno pa smo morali plačat sami. Pred leti si pripeljal avto ko si imel termin, predal ključe in avto, dobil nadomestno vozilo, in ko je bil avto gotov si dobil klic, prišel, dobil račun in ali si denar nakazal ali pri blagajni plačal. Po novem pa je tako. Pripelješ avto in ga hočeš predati pa te še enkrat sprašujejo za vse podatke, ki si jih že oddal ko si delal termin. Neorganiziranost ter čim več kontakta v času korone!!! Ostalo teče kot po maslu; ko je avto gotov dvigneš avto in dobiš informacijo, da po pošti pride račun, da se plača razlika popravila, ostalo poravna zavarovalnica. Vse super. Drugo jutro telefonski klic , niste poravnali računa, pridite nazaj. Ni problema; sogovorniku Porscheja poveš kakšno informacijo si dobil od kolega dan prej, pa le ta to zanika. To tako ne gre, priti morate sem in poravnati račun. Prosiš če lahko denar nakažeš, ker si časovno omejen. Nakazilo je nemogoče; plača se pri nas na blagajni! Ker smo zaposlene osebe in nimamo avto hiše preko ceste, se pripeljem skoraj 30 km da plačamo le ta račun. Na blagajni vprašam, zakaj je nemogoče nakazilo pa me prijazna gospa samo debelo pogleda in pove da to ni res in da je nakazilo mogoče, in od koga ta informacija. Temu se le nasmejim, plačam če sem že tam, in si mislim svoje. Žal takšne neumnosti ne doživiš pogosto. Tukaj se gre za po nepotrebnem vstran vržen čas, in danes ko imamo omejitev občin in je zaželen čim manjši kontakt z ljudmi moreš pač prit v avto hišo in plačat račun. Kar je do sedaj zame res pozitivnega v tej avto hiši je super narejeno delo, gospod P. Črnčec, ki se res posveti stranki in njenim potrebam ter prijazna gospa na blagajni. (Translated by Google) If I compare the service years ago and today it seems to me as if it is no longer the same car dealership. In our case, it was a car repair that was partly covered by the insurance company and we had to pay for it ourselves in part. Years ago, you brought a car when you had an appointment, handed over your keys and car, got a replacement vehicle, and when the car was done you got a call, came, got a bill, and either remitted the money or paid at the cash register. But now it's like that. You bring the car and you want to hand it over, but they ask you again for all the information you already submitted when you were working on the appointment. Disorganization and as much contact as possible during the crown !!! The rest flows like butter; when the car is ready you pick up the car and get the information that the bill comes in the mail that the difference in repair is paid, the rest is paid by the insurance company. Everything is great. The next morning a phone call, you have not settled the bill, come back. No problem; you tell your Porsche interlocutor what information you got from a colleague the day before, but he denies it. That’s not how it goes, you have to come here and settle the bill. You ask if you can transfer money because you are limited in time. Remittance is impossible; it is paid at our box office! Since we are employees and do not have a car house across the road, I drive almost 30 km to pay only this bill. At the cash register I ask why it is impossible to transfer, but the kind lady just looks at me and says that this is not true and that the transfer is possible, and from whom this information. I just laugh at it, pay if I’m already there, and think my own. Unfortunately, you don’t experience such nonsense often. This is an unnecessary time, and today, when we have a restriction on municipalities and it is desirable to have as little contact with people as possible, you can just come to the car dealership and pay the bill. What is really positive for me so far in this car house is the great work done, Mr. P. Črnčec, who really dedicates himself to the customer and its needs, and the kind lady at the checkout.

 • Martina Š., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Podaljšanje registracije vozila mi je vzelo samo 10 min. Well done

 • Alen R., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Odlični prodajalci. Si vzamejo čas za stranke, vse uredijo. Pri njih letos opravil nakup in jih priporočam. Parav tako ni bilo problema z odpravo pomanjkljivosti na uradnem servisu na stroške prodajalca. (Translated by Google) Great sellers. They take time for customers, they arrange everything. I made a purchase with them this year and I recommend them. Also, there was no problem with fixing the defects at the official service at the expense of the seller.

 • Nikolay T., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  (Translated by Google) Rest it! (Original) Lepo je!

 • Matjaž V., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Poklical se naročil in ob dogovorjenem datumu in uri prišel na servis kjer so mi menjali pnevmatike in komplet zavore. Urejeno imajo čakalnico kjer sem dobro uro počakal in to je to... Avto me je čakal pred avtohišo pripravljen na vožnjo. Skratka ful zadovoljen z vsem

 • Jozef F., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Brez prpomb prodajalec Zdravko Gradišnik Zelo prjazen. (Translated by Google) Seller Zdravko Gradišnik has no comments Very friendly.

 • Emil G., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Prijazno osebje in servis na nivoju. (Translated by Google) Friendly staff and level service.

 • damjan s., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  prijazno osebje (Translated by Google) kind staff

 • Igor f., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Zelo prijazni prodajalci ter vsi ljudje z katerimi sem imel stik (Translated by Google) Very friendly vendors and all the people I have been in contact with

 • Dušan Š., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  bližina mesta (Translated by Google) proximity to the place

 • Nejc L., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Neprofesionalen in nezainteresiran odnos na oddelku rabljenih avtomobilov. (Translated by Google) Unprofessional and disinterested attitude in the used car department.

 • Andraz L., stranka Porsche Maribor Volkswagen, Škoda in rabljena vozila Das WeltAuto, servis VW, Audi, Škoda

  Vir: Google review

  Prijazno osebje in svetovalci (Translated by Google) Friendly staff and consultants

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE

V Sloveniji ima podjetje Porsche Inter Auto, d. o. o., pet poslovalnic (Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta), v katerih je zaposlenih več kot 300 sodelavcev.


Tel.: (+386) 2 65 40 300
E-mail: [email protected]
Splet: www.porschemaribor.com

Želite več informacij?
Pokličemo vas nazaj v 29 sekundah!

Vsak dan od 8.-17.ure