Registracija vozila - FAQ

Tablice.
Tablice. Avtor: Jan Gregorin

Registracija vozila, podaljšanje registracije, prva registracija vozila, odjava vozila iz prometa, ... Birokracija in administrativni postopki, ki lahko marsikomu povzročijo kakšen dodaten siv las. Da bodo vsi postopki minili brez težav in da boste prišli pripravljeni z vsemi potrebnimi dokumenti, si preberite odgovore na najpogostejša vprašanja glede registracije vozil. 

Registracija vozil - naše storitve

REGISTRACIJA VOZILA - pri nas lahko med drugim opravite naslednje storitve registracije: 

REGISTRACIJA IN ZAVAROVANJE VOZILA - 32 POGOSTIH VPRAŠANJ IN ODGOVOROV

Za vas smo pripravili najpogostejša vprašanja in odgovore na temo registracije in zavarovanja vozila.

ZA BOLJ PODROBNE INFORMACIJE PREVERITE: Zakon o motornih vozilih (ZMV-1). Pri področju registracije vozil se upoštevajo različni zakoni: zakon o motornih vozilih št. 75/17, pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil, uradni list Republike Slovenije, št. 75/17. Pri vseh postopkih se upošteva zakon o splošnem upravnem postopku, št. 82/13V primeru, da omenjenih postopkov ne ureja sam lastnik vozila, morate predložiti tudi pooblastilo lastnika poleg osebnega dokumenta oziroma vozniškega dovoljenja.

1. Katere dokumente potrebujem za registracijo vozila?

Registracija vozil: - priložiti je potrebno naslednje veljavne in ustrezne dokumente:

 • prometno dovoljenje vozila,
 • zavarovalno polico vozila,
 • osebni dokument / vozniško dovoljenje,
 • potrdilo o plačilu letne dajatve za uporabo cest (cestnina).

V kolikor gre za prvo registracijo vozila potrebujete s seboj še račun o nakupu vozila.
 

2. Kdaj je potrebno opraviti podaljšanje registracije vozila?

Podaljšanje registracije je potrebno opraviti do izteka prometnega dovoljenja (datum o izteku prometnega dovoljenja je zapisan v prometnem dovoljenju). Podaljšanje se sicer lahko opravi do 30 dni pred datumom izteka. Izredno pomembno je, da datuma ne zamudite, saj ste v primeru zamude v prekršku.

Veljavnost prometnega dovoljenja je pogojena z iztekom datuma: 

 • veljavnosti tehničnega pregleda,
 • vplačila letne dajatve za uporabo cest (cestnine),
 • veljavnosti zavarovanja AO.

Po poteku veljavnosti imate 30 dni časa, da uredite vse potrebno. Najpozneje 30 dni po preteku prometnega dovoljenja bi morali namreč vozilo odjaviti in vrniti registrske tablice.

3. Kaj se zgodi, če pozabim (zamudim) na podaljšanje registracije?

V primeru zamude podaljšanja registracije ste v prekršku. Zavarovanje vam sicer velja še 30 dni po izteku prometnega dovoljenja (v primeru zamude vas doleti globa), vendar pa se po 30 dneh avtomobil popolnoma odjavi iz prometa in tako nastanejo še večji stroški in večja globa kot v prvem primeru.

 

4. Katere dokumente potrebujem za prvo registracijo vozila?

Prva registracija vozila - v primeru prve registracije  je potrebno priložiti naslednje veljavne in ustrezne dokumente:

 • staro prometno dovoljenje (če gre za rabljeno vozilo)
 • račun nakupa vozila
 • potrdilo o skladnosti (homologacija),
 • zavarovalna polica - zavarovanje AO (lahko sklenete tudi pri nas),
 • veljavni osebni dokument / vozniško dovoljenje
 • dokaz o plačani letni dajatvi za uporabo cest 
 • dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu
 • pooblastilo, če urejate registracijo za drugo osebo

5. Kje lahko opravim podaljšanje registracije vozila?

Podaljšanje registracije lahko opravite na več lokacijah. Nudimo vam hitro in brezskrbno opravljanje podaljšanja registracije in zavarovanja pri Porsche Verovškova in Porsche Maribor.

Preverite informativni izračun registracije.

6. Kako poteka prva registracija vozila, ki je bilo uvoženo iz tujine? Katere dokumente potrebujem?

V primeru prve registracije vozila, ki je bilo uvoženo iz tujine, potrebujete naslednje veljavne dokumente:

 • plačilo o plačanih davkih,
 • račun iz tujine,
 • tuje prometno dovoljenje,
 • homologacijo,
 • zavarovalno polico (lahko dobite tudi pri nas),
 • veljavni osebni dokument oziroma vozniško dovoljenje.

Ob tem velja poudariti, da je v večini primerov prometno dovoljenje ostalih držav v dveh delih (npr. nemško ali avstrijsko dovoljenje). Za registracijo v Sloveniji sta oba dela nujno potrebna za prvo registracijo uvoženega vozila v Sloveniji.

7. Ali lahko pri vas sklenem tudi zavarovanje vozila?

Seveda lahko, sklepamo zavarovanja za zavarovalnico Sava, Triglav in Generali. Lahko vam zagotovimo najboljšo možno izkušnjo glede zavarovanja vozila. Smo tudi poslovni partner Porsche Versicherungs AG, podružnice v Sloveniji, kar pomeni, da smo vam na voljo tudi za njihove storitve.

8. Ali lahko prenesem tablice na novo vozilo?

Prenos tablic je možen le v primeru, da gre za lastniško tablico, saj samo takšne tablice lahko menjajo lastnika. To so takšne tablice, kjer je označba znakov po poljubna in jo je izbral lastnik sam.

Serijske tablice, ki so najbolj pogoste, se ne prenašajo, saj jih je možno registrirati le z avtom, na katerem so bile prvotno registrirane. V ostalih primerih gredo na uničenje.

9. Kdaj moram na prvi tehnični pregled?

Na prvi tehnični pregled morajo vsa vozila po štirih letih starosti, glede na to, kdaj je bila opravljena prva registracija vozila.

Primer: v letu 2020 imajo prvi tehnični pregled vozila, ki so bila prvič registrirana leta 2016. Pri gospodarskih vozilih je pravilo malce drugačno in sicer je potrebno opraviti tehnični pregled vsako leto.

10. Kako pogosto moram na tehnični pregled vozila?

Za osebno vozilo velja, da je prvi tehnični pregled obvezen po štirih letih, nato na dve leti do 8. leta starosti vozila, od 9. leta najprej pa je potrebno priti na tehnični pregled vsako leto. Pri tovornem vozilu je to malce drugače, saj je potrebno tehnični pregled opraviti vsako leto glede na datum registracije.

11. Tehnični pregled – cena: kakšna je cena tehničnega pregleda?

Cena tehničnega pregleda je enotna pri vseh ponudnikih v Sloveniji in je določena v uradnem listu Republike Slovenije. Trenutno znaša za osebna vozila z maso do 2500 kg  34,99 €, za motorna kolesa pa 18,18 €.

12. Živim v Kopru – ali lahko dobim v Ljubljani tablice s koprsko oznako?

Seveda lahko, tudi v Ljubljani lahko dobite tablice z registrskim območjem KP ali katerimkoli drugim registrskim območjem. Tudi tablice z drugim registrskim območjem so vedno na voljo in na zalogi pri Porsche Verovškova in Porsche Maribor.

13. Ali lahko podaljšam registracijo vozila moža ali žene?

Lahko, vendar izključno s pooblastilom, ni pa potrebno, da je to pooblastilo tudi uradno overjeno. Potrdilo se lahko samo preprosto napiše na list papirja in podpiše.

Uporabite pa lahko tudi naš obrazec: Pooblastilo za registracijo vozil pdf

Za prepis in prodajo vozila potrebujemo uradno overjeno pooblastilo.

14. Pooblastilo za prvo registracijo, tehnični pregled ali podaljšanje – kaj moram vedeti?

Pooblastilo mora nujno vsebovati naslednje potrebne elemente:

 • ime in priimek lastnika vozila,
 • datum rojstva lastnika vozila,
 • ime in priimek pooblaščene osebe,
 • datum rojstva pooblaščene osebe,
 • kaj lahko v imenu lastnika vozila opravlja pooblaščena oseba,
 • za katero vozilo,
 • reg. št. oz. št šasije,
 • datum, podpis lastnika vozila in pooblaščenca.

Uporabite lahko tudi naš obrazec: Pooblastilo za registracijo vozil pdf

15. Katero zavarovanje potrebujem - samo obvezno ali tudi kasko zavarovanje?

Obvezno zavarovanje je nujno potrebno za vsa vozila, ki so udeležena v prometu, kasko zavarovanje pa lahko stranke izberejo dodatno. Vendar pa je kasko zavarovanje močno priporočljivo, odvisno glede na vrednost vozila oziroma njegovo starost. Kasko zavarovanje proti kraji je obvezno samo pri leasing financiranju oziroma odvisno glede na samo vrsto financiranja.

16. Kaj moram vedeti pri odjavi vozila iz prometa?

Odjava vozila iz prometa - v kolikor želi stranka odjaviti vozilo iz prometa, mora imeti naslednje veljavne in ustrezne dokumente:

 • prometno dovoljenje,
 • registrske tablice in
 • osebni dokument oziroma vozniško dovoljenje.

Če lastnik ne prenese lastništva v enem letu, se plača sorazmerni delež dajatve – 25 % na odjavljeno vozilo, kar je prav tako določeno v uradnem listu Republike Slovenija.

17. Imam prikolico. Kakšen je postopek pridobitve tretje tablice za prikolico?

Postopek pridobitve tretje tablice za prikolico poteka tako, da stranka s prometnim dovoljenjem vozila in veljavnim osebnim dokumentom naroči tretjo registrsko tablico za lahke priklopnike (to so npr: prikolice, nosilci za kolesa, ipd.).

18. Koliko znaša cena cestne dajatve in od česa je odvisna?

Cena letne dajatve je objavljena v uradnem listu Republike Slovenije – uradnem ceniku. Sam znesek pa je odvisen od tega, ali gre za osebno vozilo, motorno kolo ali tovorno vozilo. Sam znesek cestne dajatve pa je odvisen od prostornine motorja.

19. Na kaj vpliva cena obveznega zavarovanja? In kaj vpliva na ceno pri kasko zavarovanju?

Na višino obveznega zavarovanja vpliva sama moč vozila glede na kilovate, cena kasko zavarovanja pa je odvisna od novonabavne cene vozila po ceniku.

20. Izračun registracije, izračun stroškov registracije – kakšen je cenik registracije vozil?

Informativni izračun registracije lahko opravite sami.

Cenik letne dajatve za uporabo cest (cestnine) je javno dostopen v uradnem listu Republike Slovenije, upravni postopki pa nimajo določene cene na trgu in vsak sam določa ceno storitve. Na te cene ni davka.

Po uradnem listu so določene cene samih tablic, prometnega dovoljenja, cestnine... Informativni izračun stroška registracije in zavarovanja vozila je vsekakor možno dobiti tudi v poslovalnici Porsche Verovškova in Porsche Maribor.

21. Stroški registracije - koliko me bo stala registracija vozila?

Za vas smo pripravili tri različne primere:

 • Prva registracija: potrebno je plačilo tablic, prometnega dovoljenja, stroška prve registracije, cestnine (letna dajatev), zavarovanje, identifikacija fizične osebe, itd.
 • Sprememba lastništva vozila: potrebno je plačilo stroška upravnega postopka, identifikacije fizične osebe, itd.
 • Primer podaljšanja registracije: potrebno je plačilo letne dajatve, strošek postopka, itd.

22. Za katere zavarovalnice lahko sklenem zavarovanje v vaših poslovalnicah?

Zavarovanje vozil lahko seveda sklenete tudi pri nas. Sklepamo zavarovanja za zavarovalnico Sava, Triglav, Generali in Porsche zavarovanja. Osebno se bomo zavzeli za vas in vam ponudili izjemno izkušnjo.

23. Kakšna je cena dveh tablic oziroma treh tablic?

Cene tablic so določene v uradnem listu, za najpogostejšo dimenzijo za osebna vozila je cena 9,23 € za eno tablico. V primeru naročila dodatne tretje tablice (ne ob nakupu s prvima dvema tablicama s prvo registracijo) je potrebno dodatno plačati strošek postopka izdaje nove tablice.

24. Ali je možno plačilo registracije na obroke?

Registracije žal ni možno plačati na obroke, tukaj je na voljo možnost le enkratnega plačila. Pravne osebe lahko zahtevajo odloženo plačilo v dveh primerih: z izpolnjeno naročilnico ali v primeru, da imamo z njimi sklenjeno pogodbo.

25. Ali lahko plačam zavarovanje na obroke?

Zavarovanje vozil je mogoče plačati na obroke na različne načine. Možno je do deset obrokov, preko trajnika ali preko položnic.

26. Kakšna je letna dajatev za uporabo cest za električna?

Pri registraciji električnega vozila cestnine trenutno ni potrebno plačati.

27. Preizkusne tablice – kaj moram vedeti oz. kako jih lahko dobim?

Preizkusnih tablic pri nas trenutno ni na voljo. Ob tem velja omeniti, da mora biti vozilo za izdajo preizkusnih tablic pri vseh drugih enotah brezhibno - lastnik v takem primeru izjavlja, da je vozilo tehnično brezhibno do te mere, da je lahko udeleženo v prometu.

28. Registracija vozila brez vozniškega dovoljenja? Je možna registracija s tujim vozniškim dovoljenjem?

Registracija vozila brez vozniškega dovoljenja ni možna, s tujim vozniškim dovoljenjem pa je registracija možna.

29. Ali lahko registracijo podaljša uporabnik vozila brez pooblastila lastnika?

Uporabnik, ki je zapisan v prometnem dovoljenju, lahko brez pooblastila podaljša prometno registracijo vozila.

30. Ali so pri vas na voljo tudi vinjete?

Vinjete pri nas niso na voljo.

31. Ali lahko vozilo pri vas registrira tudi tujec?

Tujec lahko registrira vozilo, vendar le v primeru urejenega stalnega ali začasnega bivališča v Sloveniji.

32. Izračun zavarovanja za avto - ali je pri vas možno tudi zavarovanje avtomobila?

Zavarovanje vozil: tudi pri nas vam lahko pripravimo informativni izračun zavarovanja za avto. 

Želite več informacij?
Izberite termin in vas pokličemo.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Zaščita vaše zasebnosti pri obisku naše spletne strani nam je posebno pomembna. Prav zato boste v nadaljevanju našli podrobne informacije o zbiranju osebnih in neosebnih podatkov. Podjetju Porsche Inter Auto d.o.o  pripada pravica do uporabe osebnih in anonimnih podatkov ob upoštevanju v nadaljevanju opisanih pravic posameznikov v zakonsko dopustnem obsegu.


Na tej spletni strani se uporablja programska oprema za analizo obiska spletnih strani. Z analizo teh podatkov lahko pridobimo pomembne rezultate o zahtevah uporabnikov. Ti rezultati prispevajo k nadaljnjemu izboljšanju kakovosti ponudbe. Ob vsakem odpiranju nove spletne strani oz. datoteke se shrani naslednji sklop podatkov:

 

1.    Kaj je piškotek? 

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki shranjuje spletne nastavitve. Skoraj vsaka spletna stran uporablja to tehnologijo. Piškotki se prenesejo, ko vaš spletni brskalnik prvič obišče neko spletno stran. Ob naslednjem prikazu te spletne strani z isto napravo se piškotek in ustrezno shranjene informacije posredujejo spletni strani, ki ste jo prikazali (lastni piškotek) ali drugi spletni strani, kateri ta piškotek pripada (piškotek tretjih oseb). Tako spletna stran prepozna, da ste jo s tem brskalnikom že prikazali, ter tako v številnih primerih prilagodi prikazano vsebino.

Nekateri piškotki so izjemno uporabni, saj lahko izboljšajo uporabniško izkušnjo ob ponovnem prikazu spletne strani, ki ste jo že večkrat obiskali. Piškotki se npr. spomnijo vaših interesov, sporočajo, kako uporabljate določeno spletno stran, in relevantno prilagodijo prikazane ponudbe vašim osebnim interesom in potrebam, pod pogojem, da uporabljate isto končno napravo in isti brskalnik kot doslej. Večina uporabljenih piškotkov se po zaključku brskanja samodejno izbriše s trdega diska (t. I. »sejni piškotki«). Uporabljamo pa tudi piškotke, ki ostanejo na vašem trdem disku tudi po zaključku seje brskanja. Tako se izboljšuje uporabniška izkušnja ob ponovnem prikazu spletne strani, saj se spletna stran prilagaja vašim osebnim potrebam, prav tako pa se optimizira tudi čas nalaganja strani. 


2.    Nastavitve piškotkov na tej spletni strani 


2.1.    Piškotki brez privolitve

Nujno potrebni piškotki zagotavljajo funkcije, brez katerih te spletne strani ne morete uporabljati tako, kot je nameravano. Te piškotke uporabljamo izključno mi in se zato imenujejo »lastni piškotki«. Na vaš računalnik se shranjujejo samo med aktualno sejo brskanja.
Nujno potrebni piškotki: Za prijavo uporabljamo t. i. »sejni piškotek«. Brez tega piškotka se ni možno prijaviti in s tem tudi ni funkcij za prijavo.  

Takšni piškotki npr. pri menjavi spletne strani po potrebi nadalje zagotavljajo funkcijo menjave od spletne strani http na https in s tem upoštevanje povečanih varnostnih zahtev glede posredovanja podatkov. Za uporabo nujno potrebnih piškotkov privolitev ni potrebna. Nujno potrebnih piškotkov ni mogoče deaktivirati prek funkcije te spletne strani. Lahko pa jih kadar koli deaktivirate prek uporabljenega brskalnika. V zvezi s tem glejte tudi navodilo spodaj.


2.2.    Lastni piškotki s privolitvijo

Piškotki, ki po čisto pravni definiciji niso nujno potrebni za uporabljanje spletne strani, vseeno izpolnjujejo pomembne naloge. Funkcije, ki omogočajo udobno brskanje po naši spletni strani, npr. predizpolnjeni obrazci, brez teh piškotkov niso več na voljo. Dodanih nastavitev, npr. izbiro jezika, ni mogoče shraniti in jih je zato treba ponovno preveriti na vsaki spletni strani. Nadalje nimamo več nobene možnosti, da vam prikažemo individualno prilagojene ponudbe. 

 

V nadaljevanju so našteti lastni piškotki z natančnejšim opisom: 

•    Opis piškotka: Piškotek za samodejno prijavo

Naloga: Piškotek si zapomni, če se je prijavil kakšen uporabnik.
Čas hrambe: do dve leti za sejo ali nekatere podatke 

•    Opis piškotka: Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com)

Naloga: Storitve Webtrekk nam omogočajo zbiranje statističnih podatkov o uporabi naše spletne ponudbe. Podatke uporabljamo za stalne izboljšave in optimizacijo spletnega mesta in naše ponudbe, da jo lažje prikrojimo vašim željam. Podatki vsebujejo parametre, kot so na primer število obiskovalcev, število klikov in povprečen aktiven čas uporabe spletnega mesta, z izračunavanjem teh parametrov pa lahko še naprej izboljšujemo spletno stran. S pomočjo URL-jev posrednika statistično izračunavamo število uporabnikov, ki so na naše spletne strani preusmerjeni s spletnih strani partnerjev, ter tako pridobimo informacije, katere izmed naših marketinških kampanj so zbudile zanimanje pri uporabnikih za našo spletno stran.
Čas hrambe: do enega leta za sejo ali nekatere podatke 

•    Opis piškotka: Piwik.org (www.piwik.org)

Naloga: Storitve Piwik nam omogočajo zbiranje statističnih podatkov o uporabi naše spletne ponudbe. Podatke uporabljamo za stalne izboljšave in optimizacijo spletnega mesta in naše ponudbe, da jo lažje prikrojimo vašim željam. Podatki se zbirajo anonimno in vsebujejo parametre, kot so na primer število obiskovalcev, število klikov in povprečen aktiven čas uporabe spletnega mesta, z izračunavanjem teh parametrov pa lahko še naprej izboljšujemo spletno stran. S pomočjo URL-jev posrednika statistično izračunavamo število uporabnikov, ki so na naše spletne strani preusmerjeni s spletnih strani partnerjev, ter tako pridobimo informacije, katere izmed naših marketinških kampanj so zbudile zanimanje pri uporabnikih za našo spletno stran.
Čas hrambe: do enega leta za sejo ali nekatere podatke

 Pri vašem obisku te spletne strani se piškotki trenutno shranjujejo. Če želite deaktivirati zgoraj navedene piškotke, kliknite tukaj. 

Za tehnično izvedbo tega ugovora se v vašem brskalniku nastavi piškotek za zavrnitev. Ta piškotek je namenjen izključno dodelitvi vašega ugovora. Upoštevajte, da je piškotek za zavrnitev iz tehničnih razlogov mogoče uporabiti samo za brskalnik, v katerem je bil nastavljen. Če piškotke izbrišete ali uporabite drug brskalnik oz. drugo končno napravo, morate zavrnitev izvesti ponovno.

2.3.    Piškotki tretjih oseb s privolitvijo 

Na tej spletni strani so integrirane tudi vsebine tretjih ponudnikov. Ti lahko nastavljajo piškotke, ki jim javijo, da ste obiskali našo spletno stran. Za več informacij o uporabi teh piškotkov obiščite spletne strani teh tretjih ponudnikov. 


•    Opis piškotka:  Google AdSense

Naloga: Ta spletna stran uporablja Google AdSense, storitev za vključitev oglasov družbe Google Inc. (»Google«). Google AdSense uporablja t. i. piškotke, besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in omogočijo analizo uporabe spletne strani. Google AdSense uporablja tudi t.i. spletne signale (nevidne grafike). S temi spletnimi signali se lahko na teh spletnih straneh obdelajo informacije, npr. promet obiskovalcev. S tem Google omogoča, da so od konteksta odvisni oglasi tretjih oseb, ki temeljijo na iskalnih pojmih v spletnih iskalnikih ali ključnih pojmih vsebine spletne strani, postavljeni na naših spletnih ponudbah.
Informacije o uporabi te spletne strani, ki jih zberejo piškotki in spletni signali (vključno z vašim IP-naslovom), in predaja oglaševalskih formatov se prenesejo na strežnik Google v ZDA in tam shranijo. Te informacije lahko Google posreduje pogodbenemu partnerju družbe Google. Google vašega IP-naslova ne bo združil z drugimi podatki, ki ste jih shranili. Podrobne informacije glede izdelka Google AdSense lahko uporabnik pregleda tukaj: http://www.google.com/policies/technologies/ads.
Namestitev piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo vaše programske opreme brskalnika; pri tem vas opozarjamo, da v tem primeru po potrebi ne boste mogli v celotnem obsegu uporabljati vseh funkcij te spletne strani. Z uporabo te spletne strani se strinjate z obdelavo podatkov, ki jih je prek vas zbral Google, v prej opisanem načinu in za zgoraj naveden namen. Uporabnik lahko zavrne uporabo piškotkov Google AdSense: Za to mora uporabnik slediti naslednjim navodilom za deaktiviranje piškotkov Google: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. 
Čas hrambe: neomejeno

•    Opis piškotka: Sumo Cookies

Naloga: Ta spletna stan uporablja Sumo Coockies, storitev za upravljanje različnih procesov v uporabnikovem brskalniku. Piškotek upravlja naloge od zaznavanja, če ima uporabnik deaktiviran pop up za prikaz določenih vsebin.
Čas hrambe: neomejeno

•    Opis piškotka: Google Inc. (kode Adwords/konverzijske kode Google/remarketinške kode Google)

Naloga: Za promocijske kampanje s podjetjem Google so vzpostavljene tako imenovane remarketinške in konverzijske kode, ki omogočajo neposredno povezavo med ravnanjem strank in vpeljanimi promocijskimi kampanjami ter merjenje njihovega uspeha. 
Čas hrambe: 30 dni (vsi podatki so anonimni oz. anonimizirani)

3.    Vtičniki za družbena omrežja 

Porsche Austria GmbH & Co OG na spletni strani >www.webseite.at< uporablja tudi t.i. vtičnike za družbena omrežja (v nadaljevanju gumbe), kot so Facebook, Twitter in Google+. Pri vašem obisku na naši spletni strani so ti gumbi privzeto deaktivirani, to pomeni, da posameznemu družbenemu omrežju brez vašega posredovanja ne pošiljate nobenih podatkov. Preden lahko začnete uporabljati gumbe, jih morate s klikom aktivno aktivirati. Gumb ostane tako dolgo aktiven, dokler ga ponovno ne deaktivirate ali izbrišete vaših piškotkov. 
Po aktiviranju se vzpostavi neposredna povezava s strežnikom posameznega družbenega omrežja. Vsebina gumba se nato prenese iz družbenih omrežij neposredno na vaš brskalnik in iz tega vključi v spletno stran. Po aktiviranju gumba lahko posamezno družbeno omrežje že zbira podatke, neodvisno od tega, če vplivate na gumb. Če ste prijavljeni v družbeno omrežje, lahko to vaš obisk te spletne strani dodeli vašemu uporabniškemu računu. Družbeno omrežje ne more dodeliti obiska druge spletne strani, dokler tudi tam ne aktivirate posameznega gumba. Če ste član družbenega omrežja in ne želite, da ta pri vašem obisku naše spletne strani poveže zbrane podatke z vašimi shranjenimi podatki o članstvu, se morate pred aktiviranjem gumba odjaviti iz posameznega družbenega omrežja. Na obseg podatkov, ki jih družbena omrežja zbirajo z vašimi gumbi, nimamo nobenega vpliva. Več informacij o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter o nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani posameznih družbenih omrežij ter o svojih pravicah v zvezi s tem in možnostih nastavitev za varovanje svoje zasebnosti si preberite v politiki zasebnosti posameznih družbenih omrežij.

Youtube

Na naših spletnih straneh se uporabljajo vtičniki za družabno omrežje Youtube. Za to uporabljamo videoposnetke, ki so vključeni v kodo spletne strani. Pri tem gre za ponudbo ameriškega podjetja Google Inc. 
Več informacij o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter o nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani podjetja Youtube ter tudi o svojih pravicah v zvezi s tem in možnostih nastavitev za varovanje svoje zasebnosti si preberite v politiki zasebnosti podjetja Google na spletni strani: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

4.    Vaše nastavitve piškotkov 

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da sprejemate ali na splošno zavračate piškotke le s svojo izrecno privolitvijo. Opozarjamo vas, da so določeni segmenti spletne strani brez uporabe piškotkov omejeni ali popolnoma neuporabni. 
Sami lahko upravljate z uporabo piškotkov in to preprečite tako, da svoj brskalnik konfigurirate, kot sledi:

•    Internet Explorer, glejte tukaj (https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Orodja – Internetne možnosti – Dodatno – pod točko Varnost odkljukajte in potrdite »Spletnim mestom, ki jih odprem v Internet Explorerju, pošlji zahtevo »Do Not Track« – potrdite. 
•    Firefox, glejte tukaj (https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored) Orodja – Možnosti – Zasebnost in varnost, pod Zgodovina nastavite »Uporabite nastavitve po meri« in pri piškotkih izberite ustrezne nastavitve – potrdite. 
•    Google Chrome, glejte tukaj:
(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop) Meni – Nastavitve – Prikaži dodatne nastavitve – pod zavihkom »Zasebnost« kliknite »Nastavitve vsebine« in pri piškotkih odkljukajte želene nastavitve – potrdite. 
•    Safari, glejte tukaj (https://support.apple.com/kb/ph21411) Safari – Preferences – Privacy – pod »Block Cookies« izberite želene nastavitve – potrdite.