Želite več informacij?

Pokličemo vas nazaj v 29 sekundah!
Vsak dan od 8-17.ure

Odjava vozila - kaj moram vedeti?

Odjava vozila - kaj moram vedeti?
Odjava vozila - kaj moram vedeti? Avtor: Jan Gregorin

ODJAVA VOZILA - kdaj odjavimo vozilo?

ODJAVA VOZILA - v katerih primerih morate odjaviti vozilo?

Lastnik določenega vozila lahko po želji odjavi vozilo. Pri tem mora izročiti tudi registrske tablice*. 

Kdaj lastnik največkrat odjavi vozilo?

 • vozilo je bilo uničeno
 • vozilo je bilo prodano
 • zaradi registracije v drugih državah
 • vozilo je bilo ukradeno
 • vozilu je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo
 • vozilu je veljavno prometno dovoljenje poteklo pred več kot 30 dnevi (ali v drugih določenih primerih)
 • vozilu je med veljavnostjo prometnega dovoljenja prenehalo veljati zavarovanje iz vseh razlogov


Če odjavljate vozilo, ker se ga bo prodalo dalje, se serijske registrske tablice deponirajo za največ 30 dni, razen če gre za posebne tablice, katere obdrži dosedanji lastnik. 
V primeru odjave zaradi uničenja vozila mora stranka ob odjavi predložiti potrdilo o razgradnji vozila, ki ga prejme na pristojnem prevzemnem mestu za izrabljena vozila.
Ob odjavi ukradenega vozila iz prometa morate predložiti policijski zapisnik. 
Odjava vozila je možna tudi, če je v teku sprememba lastništva vozila -  vendar le ob istočasnem vpisu novega lastnika. 
*Posebne registrske tablice lahko ostanejo vozniku v določenih primerih. 

Odjava vozila - dokumenti

ODJAVA VOZILA - s seboj morate imeti naslednje dokumente:​​​​​​

 • zadnje prometno dovoljenje
 • osebni dokument / vozniško dovoljenje
 • dokumente o spremembi lastništva vozila (v kolikor imate)
 • potrdilo o uničenju vozila (v kolikor ga imate)
 • dokazilo o prijavi kraje vozila (v kolikor ga imate)

V kolikor urejate postopke za drugo osebo, potrebujete še pooblastilo lastnika vozila. 
Pooblastilo za registracijo vozila pdf

ZA BOLJ PODROBNE INFORMACIJE PREVERITE: Zakon o motornih vozilih (ZMV-1). Pri področju registracije vozil se upoštevajo različni zakoni: zakon o motornih vozilih št. 75/17, pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil, uradni list Republike Slovenije, št. 75/17. Pri vseh postopkih se upošteva zakon o splošnem upravnem postopku, št. 82/13. V primeru, da omenjenih postopkov ne ureja lastnik vozila sam, morate predložiti tudi pooblastilo lastnika poleg osebnega dokumenta oziroma vozniškega dovoljenja.

Odjava vozila - dajatve

Ob odjavi vozila morate plačati tudi dajatev za odjavljena vozila v primeru, da gre za kategorije vozil M1, N1, L2e. 

Dajatev plačujete 10 let od odjave vozila (prvič plačilo nastopi po enem letu od prijave). Dajatev plačate enkrat leto v znesku 25 % letne dajatve, določene za takšno vozilo, oziroma najmanj 25 €. 

Opravičenost neplačevanja dajatve ob odjavi vozila je mogoča v primeru: 

 • vozilo je bilo predano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja
 • vozilo je bilo ponovno registrirano
   

Prav tako je zavezanec opravičen plačevanja dajatve ob odjavi vozila, če predloži: 

 • policijski zapisnik (ukradeno vozilo)
 • dokazilo o registraciji vozila v tuji državi
 • potrdilo o uničenju vozila v skladu z varstvenimi predpisi
 • potrdilo - carinska deklaracija, da je vozilo izstopilo iz carinskega območja EU

REGISTRACIJA VOZIL - naše storitve

Odjava vozila

Poleg odjave vozil lahko pri Porsche Inter Auto opravite tudi druge storitve povezane z registracijo vozil:  

Odjava vozil Ljubljana in Maribor

ODJAVA VOZIL Ljubljana
Naslov: Porsche Verovškova - Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 530 36 18 ali 01 530 3519, delovni čas: 7:00 - 17:00h.

 

ODJAVA VOZIL Maribor
Naslov: Porsche Maribor - Šentiljska cesta 128a, 2000 Maribor
Telefon: 02 65 40 349 ali 02 65 40 316, delovni čas: 8:00 - 16:00h.

Pogosta vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori na temo registracije in odjave vozil: 

1. Ali lahko pri vas sklenem zavarovanje vozila?

Seveda lahko! Zavarovanje vozil sklepamo za zavarovalnico Sava, Triglav, Generali in Porsche Versicherungs AG, podružnice v Sloveniji. Lahko vam zagotovimo najboljšo možno izkušnjo glede zavarovanja vozila. 

2. Stroški registracije

Uporabite lahko informativni izračun registracije

Sami stroški pa so odvisni od vrste storitve registracije - ali je vozilo novo (oz. bi bila zanj to prva registracija v Sloveniji) ali gre za podaljšanje registracije. Nadalje pa so sami stroški registracije oziroma podaljšanja prometnega dovoljenja odvisni od parametrov vozila (vrsta in tip vozila, št. Sedežev, prostornina motorja, št. mesecev garancije).

3. V katerih primerih lastnik odjavi vozi?

 • vozilo je bilo uničeno
 • vozilo je bilo prodano
 • registracija v drugih državah
 • vozilo je bilo ukradeno
 • vozilu je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo
 • vozilu je veljavno prometno dovoljenje poteklo pred več kot 30 dnevi (ali v drugih določenih primerih)
 • vozilu je med veljavnostjo prometnega dovoljenja prenehalo veljati zavarovanje iz vseh razlogov
 • drugo

4. Ali moram plačati dodaten strošek za odjavo vozila iz prometa?

Ob odjavi vozila morate plačati tudi dajatev za odjavljena vozila v primeru, da gre za kategorije vozil M1 (vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika. ), N1 (vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone), L2e (trikolesna vozila - mopedi). 

Dajatev se plačuje 10 let v enkratnem znesku. Mogoča je tudi opravičenost od plačevanja dajatve (odvisno glede na primer - npr. kraja, registracija vozila v tuji državi, uničenje vozila v skladu s predpisi o varstvu okolja, ipd.).

5. Pretečena registracija in odjava vozila iz prometa

Podaljšanje registracije je potrebno opraviti do izteka prometnega dovoljenja (datum o izteku prometnega dovoljenja je zapisan v prometnem dovoljenju). Podaljšanje se sicer lahko opravi do 30 dni pred datumom izteka. Zavarovanje sicer velja še 30 dni po izteku prometnega dovoljenja (v primeru zamude vas doleti globa), vendar pa se po 30 dneh avtomobil popolnoma odjavi iz prometa in tako nastanejo še večji stroški in večja globa kot v prvem primeru. Po preteku veljavnosti prometnega dovoljenja imate torej največ 30 dni, da uredite vse potrebno.

Pogosta vprašanja na temo Permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in avtomobilskega kaska, ki ga lahko sklenete pri Porsche Finance Group: 

1. Vpliv škode na zavarovalno premijo

Škodno dogajanje v času veljavnosti zavarovanja nima vpliva na zavarovalno premijo. Slednja pa se lahko spremeni ob povečanem škodnem dogajanju v soglasju med zavarovalnico in stranko.

2. Permanentno Porsche kasko zavarovanje

Pomeni, da je zavarovanje v veljavi več kot 1 leto brez roka trajanja s samodejnim letnim podaljševanjem. Pri permanentnem zavarovanju so navadno priznani dodatni akcijski pogoji z opredeljenimi ugodnostmi in obveznostmi, kot je npr. minimalna obvezna doba trajanja zavarovanja in posledicami prekinitve zavarovanja pred iztekom obvezne dobe. Pogoji so zapisani na zavarovalni polici.

3. Odbitna franšiza

Znaša 300 EUR za vse škodne dogodke, pri tem pa se v primeru sanacije škode na vozilih znamk Volkswagen, Audi, Seat in Škoda pri pooblaščenem serviserju za posamezno znamko prizna 50% popust (oz. akcijski popust/akcijska franšiza v skladu z zavarovalno polico).

4. Podaljšanje registracije

Ob vsakem podaljšanju registracije na registracijskem uradu priložite zgolj potrdilo zavarovanja avtomobilske odgovornosti prejeto v prvem letu, slednje namreč velja za vsa leta trajanja zavarovanja, do prekinitve.

5. Kaj krije kasko?

Vedno plačate dogovorjeni lastni delež. Prvovrstno kasko zavarovanje v paketu:

 • prometna nesreča,
 • delovanje naravnih sil,
 • požar in eksplozija,
 • poškodovanje vozila,
 • tatvina in rop,
 • vlom,
 • divjad in domače živali,
 • parkirišče,
 • vandalizem,
 • stekla, ogledala in svetlobna telesa,
 • nadomestno vozilo,
 • padec snega in ledenih sveč s strehe.
5

Nudimo vam izkušnjo vrhunske mobilnosti

5
Leopold B. stranka Porsche Verovškova
Z vašimi uslugami smo zelo zadovoljni, za kar se vam lepo zahvaljujemo. Ostanite še naprej takšni kot ste.
5
Boris K. stranka Porsche Ptujska cesta
Kot vedno sem bil tudi tokrat zelo zadovoljen.
5
Stanislav G. stranka Porsche Verovškova
Že leta pri vas. Servis zmeraj profesionalno opravljen. Dragoceni nasveti Sandija Kavčiča. Izkušnja z asistenco ob prometni nezgodi prav tako odlična. Posredovanje zelo hitro. Ne samo ob rednih servisih, ampak tudi ob kratkih obiskih prijazno svetovanje ali posredovanje.
Poglej vsa mnenja