Želite več informacij?

Pokličemo vas nazaj v 29 sekundah!
Vsak dan od 8-17.ure

Registracija vozila - FAQ

Tablice.
Tablice. Avtor: Jan Gregorin

Registracija vozila, podaljšanje registracije, prva registracija vozila, odjava vozila iz prometa, ... Birokracija in administrativni postopki, ki lahko marsikomu povzročijo kakšen dodaten siv las. Da bodo vsi postopki minili brez težav in da boste prišli pripravljeni z vsemi potrebnimi dokumenti, si preberite odgovore na najpogostejša vprašanja glede registracije vozil. 

Registracija vozil - naše storitve

REGISTRACIJA VOZILA - pri nas lahko med drugim opravite naslednje storitve registracije: 

REGISTRACIJA IN ZAVAROVANJE VOZILA - 32 POGOSTIH VPRAŠANJ IN ODGOVOROV

Za vas smo pripravili najpogostejša vprašanja in odgovore na temo registracije in zavarovanja vozila.

ZA BOLJ PODROBNE INFORMACIJE PREVERITE: Zakon o motornih vozilih (ZMV-1). Pri področju registracije vozil se upoštevajo različni zakoni: zakon o motornih vozilih št. 75/17, pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil, uradni list Republike Slovenije, št. 75/17. Pri vseh postopkih se upošteva zakon o splošnem upravnem postopku, št. 82/13V primeru, da omenjenih postopkov ne ureja sam lastnik vozila, morate predložiti tudi pooblastilo lastnika poleg osebnega dokumenta oziroma vozniškega dovoljenja.

1. Katere dokumente potrebujem za registracijo vozila?

Registracija vozil: - priložiti je potrebno naslednje veljavne in ustrezne dokumente:

 • prometno dovoljenje vozila,
 • zavarovalno polico vozila,
 • osebni dokument / vozniško dovoljenje,
 • potrdilo o plačilu letne dajatve za uporabo cest (cestnina).

V kolikor gre za prvo registracijo vozila potrebujete s seboj še račun o nakupu vozila.
 

2. Kdaj je potrebno opraviti podaljšanje registracije vozila?

Podaljšanje registracije je potrebno opraviti do izteka prometnega dovoljenja (datum o izteku prometnega dovoljenja je zapisan v prometnem dovoljenju). Podaljšanje se sicer lahko opravi do 30 dni pred datumom izteka. Izredno pomembno je, da datuma ne zamudite, saj ste v primeru zamude v prekršku.

Veljavnost prometnega dovoljenja je pogojena z iztekom datuma: 

 • veljavnosti tehničnega pregleda,
 • vplačila letne dajatve za uporabo cest (cestnine),
 • veljavnosti zavarovanja AO.

Po poteku veljavnosti imate 30 dni časa, da uredite vse potrebno. Najpozneje 30 dni po preteku prometnega dovoljenja bi morali namreč vozilo odjaviti in vrniti registrske tablice.

3. Kaj se zgodi, če pozabim (zamudim) na podaljšanje registracije?

V primeru zamude podaljšanja registracije ste v prekršku. Zavarovanje vam sicer velja še 30 dni po izteku prometnega dovoljenja (v primeru zamude vas doleti globa), vendar pa se po 30 dneh avtomobil popolnoma odjavi iz prometa in tako nastanejo še večji stroški in večja globa kot v prvem primeru.

 

4. Katere dokumente potrebujem za prvo registracijo vozila?

Prva registracija vozila - v primeru prve registracije  je potrebno priložiti naslednje veljavne in ustrezne dokumente:

 • staro prometno dovoljenje (če gre za rabljeno vozilo)
 • račun nakupa vozila
 • potrdilo o skladnosti (homologacija),
 • zavarovalna polica - zavarovanje AO (lahko sklenete tudi pri nas),
 • veljavni osebni dokument / vozniško dovoljenje
 • dokaz o plačani letni dajatvi za uporabo cest 
 • dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu
 • pooblastilo, če urejate registracijo za drugo osebo

5. Kje lahko opravim podaljšanje registracije vozila?

Podaljšanje registracije lahko opravite na več lokacijah. Nudimo vam hitro in brezskrbno opravljanje podaljšanja registracije in zavarovanja pri Porsche Verovškova in Porsche Maribor.

Preverite informativni izračun registracije.

6. Kako poteka prva registracija vozila, ki je bilo uvoženo iz tujine? Katere dokumente potrebujem?

V primeru prve registracije vozila, ki je bilo uvoženo iz tujine, potrebujete naslednje veljavne dokumente:

 • plačilo o plačanih davkih,
 • račun iz tujine,
 • tuje prometno dovoljenje,
 • homologacijo,
 • zavarovalno polico (lahko dobite tudi pri nas),
 • veljavni osebni dokument oziroma vozniško dovoljenje.

Ob tem velja poudariti, da je v večini primerov prometno dovoljenje ostalih držav v dveh delih (npr. nemško ali avstrijsko dovoljenje). Za registracijo v Sloveniji sta oba dela nujno potrebna za prvo registracijo uvoženega vozila v Sloveniji.

7. Ali lahko pri vas sklenem tudi zavarovanje vozila?

Seveda lahko, sklepamo zavarovanja za zavarovalnico Sava, Triglav in Generali. Lahko vam zagotovimo najboljšo možno izkušnjo glede zavarovanja vozila. Smo tudi poslovni partner Porsche Versicherungs AG, podružnice v Sloveniji, kar pomeni, da smo vam na voljo tudi za njihove storitve.

8. Ali lahko prenesem tablice na novo vozilo?

Prenos tablic je možen le v primeru, da gre za lastniško tablico, saj samo takšne tablice lahko menjajo lastnika. To so takšne tablice, kjer je označba znakov po poljubna in jo je izbral lastnik sam.

Serijske tablice, ki so najbolj pogoste, se ne prenašajo, saj jih je možno registrirati le z avtom, na katerem so bile prvotno registrirane. V ostalih primerih gredo na uničenje.

9. Kdaj moram na prvi tehnični pregled?

Na prvi tehnični pregled morajo vsa vozila po štirih letih starosti, glede na to, kdaj je bila opravljena prva registracija vozila.

Primer: v letu 2020 imajo prvi tehnični pregled vozila, ki so bila prvič registrirana leta 2016. Pri gospodarskih vozilih je pravilo malce drugačno in sicer je potrebno opraviti tehnični pregled vsako leto.

10. Kako pogosto moram na tehnični pregled vozila?

Za osebno vozilo velja, da je prvi tehnični pregled obvezen po štirih letih, nato na dve leti do 8. leta starosti vozila, od 9. leta najprej pa je potrebno priti na tehnični pregled vsako leto. Pri tovornem vozilu je to malce drugače, saj je potrebno tehnični pregled opraviti vsako leto glede na datum registracije.

11. Tehnični pregled – cena: kakšna je cena tehničnega pregleda?

Cena tehničnega pregleda je enotna pri vseh ponudnikih v Sloveniji in je določena v uradnem listu Republike Slovenije. Trenutno znaša za osebna vozila z maso do 2500 kg  34,99 €, za motorna kolesa pa 18,18 €.

12. Živim v Kopru – ali lahko dobim v Ljubljani tablice s koprsko oznako?

Seveda lahko, tudi v Ljubljani lahko dobite tablice z registrskim območjem KP ali katerimkoli drugim registrskim območjem. Tudi tablice z drugim registrskim območjem so vedno na voljo in na zalogi pri Porsche Verovškova in Porsche Maribor.

13. Ali lahko podaljšam registracijo vozila moža ali žene?

Lahko, vendar izključno s pooblastilom, ni pa potrebno, da je to pooblastilo tudi uradno overjeno. Potrdilo se lahko samo preprosto napiše na list papirja in podpiše.

Uporabite pa lahko tudi naš obrazec: Pooblastilo za registracijo vozil pdf

Za prepis in prodajo vozila potrebujemo uradno overjeno pooblastilo.

14. Pooblastilo za prvo registracijo, tehnični pregled ali podaljšanje – kaj moram vedeti?

Pooblastilo mora nujno vsebovati naslednje potrebne elemente:

 • ime in priimek lastnika vozila,
 • datum rojstva lastnika vozila,
 • ime in priimek pooblaščene osebe,
 • datum rojstva pooblaščene osebe,
 • kaj lahko v imenu lastnika vozila opravlja pooblaščena oseba,
 • za katero vozilo,
 • reg. št. oz. št šasije,
 • datum, podpis lastnika vozila in pooblaščenca.

Uporabite lahko tudi naš obrazec: Pooblastilo za registracijo vozil pdf

15. Katero zavarovanje potrebujem - samo obvezno ali tudi kasko zavarovanje?

Obvezno zavarovanje je nujno potrebno za vsa vozila, ki so udeležena v prometu, kasko zavarovanje pa lahko stranke izberejo dodatno. Vendar pa je kasko zavarovanje močno priporočljivo, odvisno glede na vrednost vozila oziroma njegovo starost. Kasko zavarovanje proti kraji je obvezno samo pri leasing financiranju oziroma odvisno glede na samo vrsto financiranja.

16. Kaj moram vedeti pri odjavi vozila iz prometa?

Odjava vozila iz prometa - v kolikor želi stranka odjaviti vozilo iz prometa, mora imeti naslednje veljavne in ustrezne dokumente:

 • prometno dovoljenje,
 • registrske tablice in
 • osebni dokument oziroma vozniško dovoljenje.

Če lastnik ne prenese lastništva v enem letu, se plača sorazmerni delež dajatve – 25 % na odjavljeno vozilo, kar je prav tako določeno v uradnem listu Republike Slovenija.

17. Imam prikolico. Kakšen je postopek pridobitve tretje tablice za prikolico?

Postopek pridobitve tretje tablice za prikolico poteka tako, da stranka s prometnim dovoljenjem vozila in veljavnim osebnim dokumentom naroči tretjo registrsko tablico za lahke priklopnike (to so npr: prikolice, nosilci za kolesa, ipd.).

18. Koliko znaša cena cestne dajatve in od česa je odvisna?

Cena letne dajatve je objavljena v uradnem listu Republike Slovenije – uradnem ceniku. Sam znesek pa je odvisen od tega, ali gre za osebno vozilo, motorno kolo ali tovorno vozilo. Sam znesek cestne dajatve pa je odvisen od prostornine motorja.

19. Na kaj vpliva cena obveznega zavarovanja? In kaj vpliva na ceno pri kasko zavarovanju?

Na višino obveznega zavarovanja vpliva sama moč vozila glede na kilovate, cena kasko zavarovanja pa je odvisna od novonabavne cene vozila po ceniku.

20. Izračun registracije, izračun stroškov registracije – kakšen je cenik registracije vozil?

Informativni izračun registracije lahko opravite sami.

Cenik letne dajatve za uporabo cest (cestnine) je javno dostopen v uradnem listu Republike Slovenije, upravni postopki pa nimajo določene cene na trgu in vsak sam določa ceno storitve. Na te cene ni davka.

Po uradnem listu so določene cene samih tablic, prometnega dovoljenja, cestnine... Informativni izračun stroška registracije in zavarovanja vozila je vsekakor možno dobiti tudi v poslovalnici Porsche Verovškova in Porsche Maribor.

21. Stroški registracije - koliko me bo stala registracija vozila?

Za vas smo pripravili tri različne primere:

 • Prva registracija: potrebno je plačilo tablic, prometnega dovoljenja, stroška prve registracije, cestnine (letna dajatev), zavarovanje, identifikacija fizične osebe, itd.
 • Sprememba lastništva vozila: potrebno je plačilo stroška upravnega postopka, identifikacije fizične osebe, itd.
 • Primer podaljšanja registracije: potrebno je plačilo letne dajatve, strošek postopka, itd.

22. Za katere zavarovalnice lahko sklenem zavarovanje v vaših poslovalnicah?

Zavarovanje vozil lahko seveda sklenete tudi pri nas. Sklepamo zavarovanja za zavarovalnico Sava, Triglav, Generali in Porsche zavarovanja. Osebno se bomo zavzeli za vas in vam ponudili izjemno izkušnjo.

23. Kakšna je cena dveh tablic oziroma treh tablic?

Cene tablic so določene v uradnem listu, za najpogostejšo dimenzijo za osebna vozila je cena 9,23 € za eno tablico. V primeru naročila dodatne tretje tablice (ne ob nakupu s prvima dvema tablicama s prvo registracijo) je potrebno dodatno plačati strošek postopka izdaje nove tablice.

24. Ali je možno plačilo registracije na obroke?

Registracije žal ni možno plačati na obroke, tukaj je na voljo možnost le enkratnega plačila. Pravne osebe lahko zahtevajo odloženo plačilo v dveh primerih: z izpolnjeno naročilnico ali v primeru, da imamo z njimi sklenjeno pogodbo.

25. Ali lahko plačam zavarovanje na obroke?

Zavarovanje vozil je mogoče plačati na obroke na različne načine. Možno je do deset obrokov, preko trajnika ali preko položnic.

26. Kakšna je letna dajatev za uporabo cest za električna?

Pri registraciji električnega vozila cestnine trenutno ni potrebno plačati.

27. Preizkusne tablice – kaj moram vedeti oz. kako jih lahko dobim?

Preizkusnih tablic pri nas trenutno ni na voljo. Ob tem velja omeniti, da mora biti vozilo za izdajo preizkusnih tablic pri vseh drugih enotah brezhibno - lastnik v takem primeru izjavlja, da je vozilo tehnično brezhibno do te mere, da je lahko udeleženo v prometu.

28. Registracija vozila brez vozniškega dovoljenja? Je možna registracija s tujim vozniškim dovoljenjem?

Registracija vozila brez vozniškega dovoljenja ni možna, s tujim vozniškim dovoljenjem pa je registracija možna.

29. Ali lahko registracijo podaljša uporabnik vozila brez pooblastila lastnika?

Uporabnik, ki je zapisan v prometnem dovoljenju, lahko brez pooblastila podaljša prometno registracijo vozila.

30. Ali so pri vas na voljo tudi vinjete?

Vinjete pri nas niso na voljo.

31. Ali lahko vozilo pri vas registrira tudi tujec?

Tujec lahko registrira vozilo, vendar le v primeru urejenega stalnega ali začasnega bivališča v Sloveniji.

32. Izračun zavarovanja za avto - ali je pri vas možno tudi zavarovanje avtomobila?

Zavarovanje vozil: tudi pri nas vam lahko pripravimo informativni izračun zavarovanja za avto.