Želite več informacij?

Pokličemo vas nazaj v 29 sekundah!
Vsak dan od 8-17.ure

Kaj storiti ob prometni nesreči s tujcem? Brez skrbi!

Za odpravo nevšečnosti namesto vas poskrbimo mi!

Kaj storiti ob prometni nesreči s tujcem? Brez skrbi!

Prijava škode Triglav, Sava, Porsche, Generali, Allianz

Prijava škode in direktna cenitev škode za Porsche Versicherungs AG podružnico v Sloveniji, Zavarovalnico Triglav in Zavarovalnico Sava, Generali, Allianz - brez obiska zavarovalnice. Če imate na vozilu škodo, jo morate prijaviti najkasneje v treh dneh od njenega nastanka oziroma, ko ste jo opazili. 

PRIJAVA ŠKODE LJUBLJANA, KOPER, MARIBOR
Izpolnite spodnji obrazec in vam takoj rezerviramo termin ali pokličite sodelavce:

PORSCHE LJUBLJANA
> 01 582 53 7001 582 53 95
PORSCHE VEROVŠKOVA
> 01 530 36 1001 530 35 4801 530 35 24
PORSCHE MARIBOR:
> 02 654 03 5102 654 03 27
PORSCHE PTUJSKA CESTA:
> 02 450 26 63
PORSCHE KOPER:
> 05 611 65 6605 611 65 81

Direktna prijava škode

Brez obiska zavarovalnice

Avtor: Porsche Inter Auto

Prijava škode in popravilo poškodovanih vozil

Popravilo poškodovanih vozil - smo prava odločitev za popravilo poškodb na vozilu po prometni nesreči!

Prijavite škodo, rezervirajte si termin in pripeljite svoje vozilo v najbližjo poslovalnico Porsche Inter Auto. Ostalo lahko prepustite nam, saj pri nas delajo le najbolj izkušeni in strokovno izobraženi strokovnjaki. Za vas bomo ocenili škodo, uredili vse formalnosti, ponudili vam bodo nadometsno vozilo (je odvisno od vaših zavarovalnih pogojev), strokovno in hitro bomo popravili vaše vozilo in na koncu še vložili odškodninski zahtevek (obrazec) na vašo zavarovalnico!

Obrazci za prijavo škode

Potrebni dokumenti za prijavo škode:

1. izpolnjen obrazec za odškodninski zahtevek (spodaj)
2. prometno in vozniško dovoljenje
3. zavarovalna polica
4. policijski zapisnik ter evropsko poročilo (v kolikor imate)

Izpolnite obrazec vaše zavarovalnice:

Pogodbeni servis Sava, Triglav, Generali, Allianz, Porsche zavarovanje

Prijava škode Triglav, Sava in Porsche brez obiska zavarovalnice! Smo uradni pogodbeni servis za Triglav zavarovalnico, Sava zavarovalnico in Porsche zavarovanje. Kot pogodbeni partner Triglav, Sava in Porsche lahko pri nas opravite tudi cenitev škode.

Smo uradno cenilno mesto in pogodbeni servis za:

Nesreča s tujcem - potek prijave poškodbe na avtomobilu

Potek prijave pravzaprav poteka enako kot pri prijavi škode nesreče v Sloveniji. Celoten servisni proces je hiter in preprost. Najprej bomo poslikali poškodovane dele vozila in nato ocenili škodo. Prijazni in visoko usposobljeni strokovnjaki vam bodo svetovali glede nastale škode in pomagali pri odločitvi, ali je sploh smiselno uveljavljati polico za zavarovanje kaska, če gre za manjšo poškodbo. Po ureditvi vseh formalnosti s servisa bomo zavarovalnici poslali zahtevek za popravilo.

Predstavljena so bila obsežna priporočila policije, zavarovalnic, Slovenskega zavarovalnega združenja in diplomatsko konzularnih predstavništev za pravilno ravnanje ob prometnih nesrečah, ki jih v Sloveniji povzročijo tujci, in ob prometnih nesrečah v tujini, kadar so v njih udeleženi slovenski državljani. Tu vam podajamo predloge in rešitve kaj storiti tako, da se bo vse izteklo brez nepotrebnih zapletov.

Prometna nesreča s tujcem - v Sloveniji

V primeru prometne nesreče v Sloveniji, ki jo povzroči voznik vozila s tujo registrsko oznako, je posebej pomembno, da oškodovanec pravilno zapiše vse bistvene podatke o tujem vozniku in motornem vozilu, ki je udeleženo v prometni nesreči:

  • ime in priimek voznika,
  • registrska oznaka vozila,
  • tip in znamka vozila,
  • ime zavarovalnice in številka zavarovalne police oziroma zelene karte
     

Priporočljivo je, da se izpolni Evropsko poročilo o prometni nesreči, četudi je bila na kraju prometne nesreče policija, saj bo zavarovalnica tako najlažje izplačala škodo.

Oškodovanec mora tudi odvzeti kopijo zelene karte, predvsem v primerih, če gre za vozilo, registrirano v državi, ki ni članica Evropske unije oz. Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švica. Če prometno nesrečo povzroči vlečno vozilo s prikolico, je nujno izpisati podatke o zavarovanju za vlečno vozilo oziroma odvzeti kopijo zelene karte tega vozila, saj se škoda večinoma krije iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti vlečnega vozila.

Oškodovanec vloži odškodninski zahtevek pri Slovenskem zavarovalnem združenju oziroma katerikoli slovenski zavarovalnici, ki - glede na sklenjene korespondenčne pogodbe s tujimi zavarovalnicami - njegov odškodninski zahtevek ustrezno obravnava oziroma oškodovanca napoti na pristojno zavarovalnico.

Prometna nesreča s tujcem - v tujini

Izpolnite Evropsko poročilo
V tujini so splošne dolžnosti udeleženca v prometni nesreči podobne v večini držav. Če je nastala manjša materialna škoda, si z ostalimi udeleženimi izmenjajte podatke in izpolnite v celoti evropsko poročilo o prometni nesreči. Podatke, ki jih potrebujete, lahko prepišete z zavarovalne police in prometnega dovoljenja.

Pokličite policijo
Zaradi lažje izvedbe nadaljnjih postopkov priporočamo, da v vseh primerih na kraj pokličete policijo, ki bo opravila ogled. Vendar lahko ponekod, na primer v Avstriji, za ogled kraja prometne nesreče z manjšo materialno škodo lahko izstavijo račun ter vam izdajo potrdilo o poškodbi vozila tuje registracije, ki omogoča neoviran prehod državne meje in vrnitev v domovino. Policijo je potrebno poklicati ob nastanku večje materialne škode, poškodbah katerega izmed udeležencev, ob sumu, da je soudeleženec vozil pod vplivom alkohola ali narkotikov, če se ne morete dogovoriti glede krivde, če kateri od udeležencev noče posredovati svojih podatkov oziroma odkloni sestavo in podpis poročila o prometni nesreči. Policijo pokličite tudi, če boste želeli uveljavljati avtomobilski kasko. V ostalih primerih pa policijski zapisnik ni nujen, pomembno pa je, da se natančno izpolni Evropsko poročilo o prometni nesreči, četudi je bila na kraju prometne nesreče policija.

Dokumentirajte okolico (fotografije, podatki prič, ipd.)
Če od soudeleženih v nesreči ne morete pridobiti podatkov o osebah, vozilu in zavarovanju, zaprosite za podatke policijo že na kraju, ker so naknadne poizvedbe časovno daljše. Če imate možnost, zabeležite tudi podatke prič in fotografirajte kraj dogodka in poškodovana vozila, ki so koristne predvsem pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov. V primeru suma, da ste prometno nesrečo povzročili vi, vas lahko tuji varnostni organi zadržijo v državi, dokler se ne konča postopek za plačilo kazni oziroma postopek pri sodniku.

Prijava škode!
Če ste odgovorni za nastanek škode deloma ali v celoti ter nameravate povračilo škode uveljavljati pri svoji zavarovalnici prek kasko zavarovanja, morate tudi ustrezno dokumentirati dokaze o nesreči - škodni dogodek prijavite policiji, zapišite podatke, izjave prič, fotografirajte kraj škodnega dogodka. V primeru, da vozilo ni vozno ali ne veste, kako ravnati, pokličete zavarovalnico, pri kateri imate sklenjeno zavarovanje avtomobilskega kaska, za dogovor o nadaljnjih postopkih.

Nesreča na parkirišču: kako ukrepati v primeru nesreče na parkirišču?

Evropsko poročilo o prometni nesreči

Zavarovalnice po vsej Evropi izdajajo ta obrazec (seveda v različnih jezikih) svojim zavarovalcem ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Zaradi poenotene vsebine in oštevilčenih rubrik je uporaben za različne vrste prometnih nesreč tudi v primerih, ko sta udeleženca prometne nesreče iz različnih držav - posamezne rubrike si namreč lahko prevajata po svoji jezikovni različici. Nenazadnje k uporabi Evropskega poročila napotuje tudi slovenska zakonodaja s področja varnosti cestnega prometa, predvsem ob prometnih nesrečah, v katerih je nastala le materialna škoda, podobno kot to velja v drugih evropskih državah.

Evropsko poročilo pomeni za zavarovalnico pomemben vir informacij o udeležencih in poteku prometne nesreče, še posebej, če na kraju prometne nesreče ni bilo policije, ki bi opravila ogled in kasneje izdelala zapisnik o prometni nesreči.

Več informacij o Evropskem poročilu si preberite v prispevku: Kako izpolniti Evropsko poročilo?

Prijava škode - poslovalnice

Prijava škode Ljubljana - Porsche Ljubljana
Bravničarjeva 5
1000 Ljubljana


Prijava škode Ljubljana - Porsche Verovškova
Verovškova 78
1000 Ljubljana


Prijava škode Maribor - Porsche Maribor
Šentiljska c. 128a
2000 Maribor


Prijava škode Koper - Porsche Koper
Ankaranska cesta 10
6000 Koper

 

Prijava škode Maribor - Porsche Ptujska Cesta
Ptujska cesta 150
2000 Maribor