Subvencije Eko sklada za električna vozila – vse, kar morate vedeti

Subvencije Eko sklada za električna vozila – vse, kar morate vedeti

Subvencija Eko sklada za električna vozila 2021 z dopolnitvami, postopek oddaje vloge na Eko sklad, potrebna dokumentacija za Eko sklad

Avtor: Porsche Inter Auto

Kupujete električni avto?

Z veseljem vam svetujemo.

Subvencije Eko sklada za električna vozila – novosti

Subvencije Eko sklada – zadnje informacije 2021: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je znižal subvencije za električna vozila. V skladu z novimi pogoji boste ob nakupu 100 % novega električnega vozila lahko dobili 4.500 € subvencije. V primeru rabljenega/testnega/službenega lahko pridobite do 3.500 € subvencije.

Električni avtomobili so vse bolj pogosti in zanimivi zaradi ugodne cene, večjega dosega in tudi zaradi podpore z različnimi subvencijami, ki jih nudi Eko sklad. O pridobitvi subvencije, višini subvencije in postopku pridobitve smo se za odgovore na najpogostejša vprašanja obrnili na Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad – spodaj so zbrana vsa pogosta vprašanja. Opisali smo predvsem subvencije oziroma ugodnosti za fizične stranke, za pravne osebe se informacije lahko razlikujejo (1). 

Subvencija Eko sklada za vozila trenutno znaša: 

 • za električne avtomobile (M1): do 4.500 € subvencije (nakup novega ali testnega vozila)* (2)
 • za hibridna vozila: ugoden kredit z obrestno mero 3-mesečni EURIBOR + 1,3 %
 • obvestilo o javnem pozivu (84SUB-EVOB20) najdete TUKAJ
   

*Višina spodbude v obeh javnih pozivih je omejena na največ 20 % vrednosti vozila! Poleg tega je z novim javnim pozivom najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo, omejena na največ 65.000 €, kar vključuje DDV, morebitne popuste in najem baterije za vozilo.


EKO sklad subvencionirano financiranje 

 • za 100% električna in hibridna vozila (z izpusti C02 manjšimi od 104 g/km (WLTP) lahko stranke pridobijo ugodnejše financiranje z akcijsko obrestno mero - trimesečni EURIBOR +1,3 %.
 • obvestilo o javnem pozivu (Kredit 65OB19) najdete TUKAJ

Višina subvencije za električna vozila 2021

Višina subvencije za nakup električnega vozila 2021: Eko sklad fizičnim in pravnim osebam nudi finančne spodbude v primeru nakupa novega 100 % električnega avtomobila z namenom ohranjanja okolja. Eko sklad je 11. novembra 2020 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavil nova javna poziva za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za nakup električnih vozil. V letu 2020 in 2021 tako višina subvencija za električna vozila znaša do 4.500 €. Za pravne osebe se lahko ta podatek razlikuje.

Subvencija za električna vozila v letih 2020 in 2021 (fizične osebe):

 • za 100 % električne avtomobile (določen tip vozil: M1) znaša do 4.500 €.

Kategorije vozil pri Eko skladu

Višina spodbude na javnem pozivu je omejena na največ 20 % vrednosti vozila in po novem znaša do:

 • 4.500 € za vozila kategorije M1,
 • 3.500 € za vozila kategorije N1,
 • 1.500 € za vozila kategorije L7e,
 • 1.000 € za vozila kategorije L6e,
 • 750 € za vozila kategorije L3e ali L4e ali L5e,
 • 500 € za vozila kategorije L2e,
 • 300 € za vozila kategorije L1e-B.

Oddaja vloge na Eko sklad – postopek

Oddaja vloge in dokumentacije na Ekosklad – postopek pridobitve subvencije: subvencija je nepovratna finančna spodbuda. Zanjo se zaprosi s predpisanim obrazcem, ki je na voljo na spletni strani Eko sklada. Po nakupu vozila ter predložitvi vloge in zahtevanih dokazil Eko sklad izda odločbo in pogodbo o dodelitvi subvencije. Pri Porsche Inter Auto lahko električne avtomobile, ki jih imamo v ponudbi (tako nove kot tudi rabljene, testne, službene ...) preizkusite, pri čemer vam bomo z veseljem svetovali. Ko boste kupili avtomobil (po nakupu), pa lahko že oddate vlogo za subvencijo Eko sklada.

Postopek pridobivanja subvencije za električna vozila (fizične osebe):

 • nakup in registracija novega električnega vozila (3)
 • oddaja vloge na Eko sklad (oddaja preko spleta, elektronske pošte ali po navadni pošti)
 • prejem potrjene odločbe o sofinanciranju s strani Eko sklada čez približno 3 mesece
 • nakazilo subvencije na TRR vlagatelja v 60 dneh od vročene oz. izdane odločbe
   

VLOGO LAHKO IZPOLNITE PREKO SPLETA: vloga za ekosklad

Dokumentacija za Eko sklad – fizične in pravne osebe

Dokumentacija za Eko sklad za pridobitev subvencije: za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo morate vlogo po nakupu vozila oddati skupaj z računom, dokazilom o plačilu računa, potrdilom o skladnosti vozila in prometnim dovoljenjem oziroma predračunom, odvisno, ali ste fizična ali pravna oseba. Fizične osebe vlogo oddajo po nakupu in registraciji vozila, saj morajo k vlogi priložiti končni račun, dokazilo o plačilu računa, kopijo prometnega dovoljenja in potrdilo o skladnosti. Pravne osebe pa morajo vlogo skupaj s predračunom oddati, preden sklenejo kakršen koli zavezujoč dogovor (plačilo are, podpis pogodbe ipd.). Preverite aktualne informacije.

Dokumentacija za Eko sklad – vsi potrebni dokumenti (fizične osebe):

 • izpolnjena vloga za Eko sklad
 • kopija računa novega vozila in dokazilo o plačilu
 • kopija prometnega dovoljenja
 • kopija potrdila o skladnosti vozila
   

Dokumentacija za Eko sklad – vsi potrebni dokumenti (pravne osebe):

 • izpolnjena vloga za Eko sklad
 • kopija predračuna (pred plačilom are, podpisom pogodbe ...)
   

Oddaja vloge – kdaj moram oddati?

 • Fizične osebe: oddaja vloge na Eko sklad PO NAKUPU
 • Pravne osebe: oddaja vloge na Eko sklad PRED NAKUPOM

Subvencija za hibridna vozila 2021

Subvencija za hibridna vozila 2021: Eko sklad omogoča tudi pridobitev ugodnega posojila oziroma kredita v primeru nakupa hibridnega vozila, ko gre za električna in hibridna vozila z izpusti CO2, manjšimi od 85 g/km. Tako je tudi nakup hibridnega vozila s pomočjo spodbud Eko sklada lahko zelo ugoden. Za posojilo v primeru pravnih oseb preverite ustrezne informacije.

Subvencija za hibridna vozila 2021 (fizične osebe):

 • ugoden kredit z obrestno mero 3-mesečni EURIBOR + 1,3 %. 

Subvencija Eko sklada – pogosta vprašanja

Na Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad smo se obrnili z najpogostejšimi vprašanji glede pridobitve subvencije za električna vozila. Zbrane uradne odgovore na vprašanja si lahko preberete spodaj. (4)

Višina subvencije za fizične osebe in za pravne osebe?

Fizične in pravne osebe lahko za nakup popolnoma električnih avtomobilov (M1) pridobijo do 4.500 € subvencije.

Kdaj je potrebno oddati vlogo in kaj vse je potrebno priložiti k vlogi?

Fizične osebe vlogo oddajo po nakupu in registraciji vozila, saj morajo k vlogi priložiti končni račun, dokazilo o plačilu računa, kopijo prometnega dovoljenja in homologacije. 

Pravne osebe pa morajo vlogo skupaj s predračunom oddati, preden sklenejo kakršen koli zavezujoč dogovor (plačilo are, podpis pogodbe ipd.).

Kdaj vlagatelj prejme subvencijo – pred ali po nakupu vozila?

Vlagatelji subvencijo prejmejo po izvedenem nakupu vozila.

V kolikšnem času vlagatelj prejme denar na svoj račun?

Povprečna vloga je izplačana v 90 dneh od prejetja popolne vloge (fizične osebe) oziroma v 60 dneh od prejetja zaključne dokumentacije (pravne osebe).

Ali se lahko subvencija pridobi tudi za hibridna vozila? Kakšne so ugodnosti v primeru nakupa hibridnih vozil?

Za nakup hibridnih vozil Eko sklad ponuja zgolj ugoden kredit s subvencionirano obrestno mero 3-mesečni EURIBOR + 1,3 %. 

Do kdaj je predvidena subvencija Eko sklada?

Predvidoma še nekaj let. Za to je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo.

Kaj se zgodi s subvencijo, če avto prodam že čez eno ali pol leta? Kaj se zgodi v primeru, da avto predstavlja ekonomsko totalko v primeru prometne nezgode?

V obeh primerih mora vlagatelj vrniti polno vrednost prejete subvencije skupaj z zamudnimi obrestmi.

Ali je subvencijo mogoče pridobiti tudi v primeru nakupa službenega ali nadomestnega (rabljenega) vozila in kakšni so pogoji v tem primeru?

Fizične osebe lahko subvencijo pridobijo tudi za nakup testnega vozila, in sicer pod pogojem, da je bilo vozilo pred nakupom registrirano največ 6 mesecev. Vozilo lahko kupi le od prodajalca z registrirano dejavnostjo prodaje vozil.

Kako je s pridobitvijo subvencije v primeru nakupa vozila s sklenitvijo operativnega ali poslovnega lizinga?

Lizing hiše (lizingodajalci) so upravičene do subvencije za električne avtomobile v njihovi lasti in jih potem lahko dajejo v poslovni najem. Uporabniki teh vozil (lizingojemalci) pa v primeru operativnega lizinga niso upravičeni do subvencije. Lizingojemalci lahko subvencijo pridobijo le za financiranje preko finančnega lizinga, preko poslovnega pa ne.

Nepovratna finančna spodbuda za nakup novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, oziroma na osnovi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. 

 

Kakšne spremembe načrtujete v prihodnosti oziroma v novem letu?

O tem bo odločala Vlada RS v okviru sprejemanja Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2021. Cilj pa je, da se nadaljuje s kontinuiranimi pozivi, tako da so sredstva za spodbude na voljo celo leto brez prekinitev.

Boniteta za električna vozila 2021 le 0,3 %!

Boniteta za električna vozila 2021: razlog več za službeni električni avtomobil v vašem podjetju! Če službeni avto vozite tudi zasebno, je ta ugodnost, ki vam jo omogoča delodajalec, obdavčena. Če službenega avta še ne uporabljate, pa bo ravno ta ugodnost poskrbela, da se boste odločili za električni službeni avto namesto avta na bencinski ali dizelski pogon. (5

Z letom 2020 je začela veljati novela Zakona o dohodnini, ki je med drugim občutno znižala boniteto za zasebno uporabo službenih vozil z električnim pogonom, in sicer z 1,5 odstotka nabavne vrednosti vozila mesečno (tolikšna je bila prej, ko je bila enaka kot za klasična vozila) na 0,3 odstotka.

Bistvena novost – nižja stopnja bonitete za električna vozila!

 • Električni avtomobili: boniteta le 0,3 % (za primerjavo: bencinska in dizelska vozila kar 1,5 %)
Električni avto boniteta
Električni avto boniteta Avtor: Porsche Slovenija

Električni avtomobili 2021 – vse novosti na enem mestu!

Električni avtomobili igrajo ključno vlogo, saj so se izkazali kot primerni za množično in vsakodnevno uporabo. Novi električni avtomobili postajajo tudi vse bolj praktični in cenejši. V tem članku vam predstavljamo električne avtomobile, ki so že na voljo v naših salonih, in tudi tiste, ki prihajajo v novem letu 2021. 

Električni avtomobili 2021 že v prodaji:


Preverite tudi ostale novosti:

Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 Avtor: Jan Gregorin

Kupujete električni avto? Preverite tudi električne polnilnice!

Električne polnilnice so bistvenega pomena za zanesljivo in hitro polnjenje. Električni avtomobili so igrali ključno vlogo v letu 2020, saj so se končno izkazali kot primerni za množično in vsakodnevno uporabo. Novi električni avtomobili postajajo tudi vse bolj praktični in cenejši. Ker polnjenje preko gospodinjskih vtičnic zahteva kar nekaj časa, vam predstavljamo našo ponudbo hitrih električnih polnilnic, ki bodo poskrbele za vrhunsko izkušnjo električne mobilnosti. 

Preverite električne polnilnice:

Električne polnilnice
Električne polnilnice Avtor: Porsche Inter Auto
Polnjenje električnega avtomobila
Polnjenje električnega avtomobila Avtor: Jan Gregorin

 

Podobni članki

MENJAVA OLJA - ugodna menjava olja Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, Porsche!

Menjava olja akcija Menjava motornega olja Menjava olja cena ...

Akcija SEAT: odkrijte nove pakete Plus do -6.929 €* ugodneje

Izkoristite priložnost SEAT! Doživite popolnoma nova vozila SEAT. ...

Porsche Ljubljana in VW Caddy - tudi za najbolj zahtevne!

Zagotovite si novi Caddy! Naj vas navduši povsem nova tehnologija. ...

Želite več informacij?
Izberite termin in vas pokličemo.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Zaščita vaše zasebnosti pri obisku naše spletne strani nam je posebno pomembna. Prav zato boste v nadaljevanju našli podrobne informacije o zbiranju osebnih in neosebnih podatkov. Podjetju Porsche Inter Auto d.o.o  pripada pravica do uporabe osebnih in anonimnih podatkov ob upoštevanju v nadaljevanju opisanih pravic posameznikov v zakonsko dopustnem obsegu.


Na tej spletni strani se uporablja programska oprema za analizo obiska spletnih strani. Z analizo teh podatkov lahko pridobimo pomembne rezultate o zahtevah uporabnikov. Ti rezultati prispevajo k nadaljnjemu izboljšanju kakovosti ponudbe. Ob vsakem odpiranju nove spletne strani oz. datoteke se shrani naslednji sklop podatkov:

 

1.    Kaj je piškotek? 

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki shranjuje spletne nastavitve. Skoraj vsaka spletna stran uporablja to tehnologijo. Piškotki se prenesejo, ko vaš spletni brskalnik prvič obišče neko spletno stran. Ob naslednjem prikazu te spletne strani z isto napravo se piškotek in ustrezno shranjene informacije posredujejo spletni strani, ki ste jo prikazali (lastni piškotek) ali drugi spletni strani, kateri ta piškotek pripada (piškotek tretjih oseb). Tako spletna stran prepozna, da ste jo s tem brskalnikom že prikazali, ter tako v številnih primerih prilagodi prikazano vsebino.

Nekateri piškotki so izjemno uporabni, saj lahko izboljšajo uporabniško izkušnjo ob ponovnem prikazu spletne strani, ki ste jo že večkrat obiskali. Piškotki se npr. spomnijo vaših interesov, sporočajo, kako uporabljate določeno spletno stran, in relevantno prilagodijo prikazane ponudbe vašim osebnim interesom in potrebam, pod pogojem, da uporabljate isto končno napravo in isti brskalnik kot doslej. Večina uporabljenih piškotkov se po zaključku brskanja samodejno izbriše s trdega diska (t. I. »sejni piškotki«). Uporabljamo pa tudi piškotke, ki ostanejo na vašem trdem disku tudi po zaključku seje brskanja. Tako se izboljšuje uporabniška izkušnja ob ponovnem prikazu spletne strani, saj se spletna stran prilagaja vašim osebnim potrebam, prav tako pa se optimizira tudi čas nalaganja strani. 


2.    Nastavitve piškotkov na tej spletni strani 


2.1.    Piškotki brez privolitve

Nujno potrebni piškotki zagotavljajo funkcije, brez katerih te spletne strani ne morete uporabljati tako, kot je nameravano. Te piškotke uporabljamo izključno mi in se zato imenujejo »lastni piškotki«. Na vaš računalnik se shranjujejo samo med aktualno sejo brskanja.
Nujno potrebni piškotki: Za prijavo uporabljamo t. i. »sejni piškotek«. Brez tega piškotka se ni možno prijaviti in s tem tudi ni funkcij za prijavo.  

Takšni piškotki npr. pri menjavi spletne strani po potrebi nadalje zagotavljajo funkcijo menjave od spletne strani http na https in s tem upoštevanje povečanih varnostnih zahtev glede posredovanja podatkov. Za uporabo nujno potrebnih piškotkov privolitev ni potrebna. Nujno potrebnih piškotkov ni mogoče deaktivirati prek funkcije te spletne strani. Lahko pa jih kadar koli deaktivirate prek uporabljenega brskalnika. V zvezi s tem glejte tudi navodilo spodaj.


2.2.    Lastni piškotki s privolitvijo

Piškotki, ki po čisto pravni definiciji niso nujno potrebni za uporabljanje spletne strani, vseeno izpolnjujejo pomembne naloge. Funkcije, ki omogočajo udobno brskanje po naši spletni strani, npr. predizpolnjeni obrazci, brez teh piškotkov niso več na voljo. Dodanih nastavitev, npr. izbiro jezika, ni mogoče shraniti in jih je zato treba ponovno preveriti na vsaki spletni strani. Nadalje nimamo več nobene možnosti, da vam prikažemo individualno prilagojene ponudbe. 

 

V nadaljevanju so našteti lastni piškotki z natančnejšim opisom: 

•    Opis piškotka: Piškotek za samodejno prijavo

Naloga: Piškotek si zapomni, če se je prijavil kakšen uporabnik.
Čas hrambe: do dve leti za sejo ali nekatere podatke 

•    Opis piškotka: Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com)

Naloga: Storitve Webtrekk nam omogočajo zbiranje statističnih podatkov o uporabi naše spletne ponudbe. Podatke uporabljamo za stalne izboljšave in optimizacijo spletnega mesta in naše ponudbe, da jo lažje prikrojimo vašim željam. Podatki vsebujejo parametre, kot so na primer število obiskovalcev, število klikov in povprečen aktiven čas uporabe spletnega mesta, z izračunavanjem teh parametrov pa lahko še naprej izboljšujemo spletno stran. S pomočjo URL-jev posrednika statistično izračunavamo število uporabnikov, ki so na naše spletne strani preusmerjeni s spletnih strani partnerjev, ter tako pridobimo informacije, katere izmed naših marketinških kampanj so zbudile zanimanje pri uporabnikih za našo spletno stran.
Čas hrambe: do enega leta za sejo ali nekatere podatke 

•    Opis piškotka: Piwik.org (www.piwik.org)

Naloga: Storitve Piwik nam omogočajo zbiranje statističnih podatkov o uporabi naše spletne ponudbe. Podatke uporabljamo za stalne izboljšave in optimizacijo spletnega mesta in naše ponudbe, da jo lažje prikrojimo vašim željam. Podatki se zbirajo anonimno in vsebujejo parametre, kot so na primer število obiskovalcev, število klikov in povprečen aktiven čas uporabe spletnega mesta, z izračunavanjem teh parametrov pa lahko še naprej izboljšujemo spletno stran. S pomočjo URL-jev posrednika statistično izračunavamo število uporabnikov, ki so na naše spletne strani preusmerjeni s spletnih strani partnerjev, ter tako pridobimo informacije, katere izmed naših marketinških kampanj so zbudile zanimanje pri uporabnikih za našo spletno stran.
Čas hrambe: do enega leta za sejo ali nekatere podatke

 Pri vašem obisku te spletne strani se piškotki trenutno shranjujejo. Če želite deaktivirati zgoraj navedene piškotke, kliknite tukaj. 

Za tehnično izvedbo tega ugovora se v vašem brskalniku nastavi piškotek za zavrnitev. Ta piškotek je namenjen izključno dodelitvi vašega ugovora. Upoštevajte, da je piškotek za zavrnitev iz tehničnih razlogov mogoče uporabiti samo za brskalnik, v katerem je bil nastavljen. Če piškotke izbrišete ali uporabite drug brskalnik oz. drugo končno napravo, morate zavrnitev izvesti ponovno.

2.3.    Piškotki tretjih oseb s privolitvijo 

Na tej spletni strani so integrirane tudi vsebine tretjih ponudnikov. Ti lahko nastavljajo piškotke, ki jim javijo, da ste obiskali našo spletno stran. Za več informacij o uporabi teh piškotkov obiščite spletne strani teh tretjih ponudnikov. 


•    Opis piškotka:  Google AdSense

Naloga: Ta spletna stran uporablja Google AdSense, storitev za vključitev oglasov družbe Google Inc. (»Google«). Google AdSense uporablja t. i. piškotke, besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in omogočijo analizo uporabe spletne strani. Google AdSense uporablja tudi t.i. spletne signale (nevidne grafike). S temi spletnimi signali se lahko na teh spletnih straneh obdelajo informacije, npr. promet obiskovalcev. S tem Google omogoča, da so od konteksta odvisni oglasi tretjih oseb, ki temeljijo na iskalnih pojmih v spletnih iskalnikih ali ključnih pojmih vsebine spletne strani, postavljeni na naših spletnih ponudbah.
Informacije o uporabi te spletne strani, ki jih zberejo piškotki in spletni signali (vključno z vašim IP-naslovom), in predaja oglaševalskih formatov se prenesejo na strežnik Google v ZDA in tam shranijo. Te informacije lahko Google posreduje pogodbenemu partnerju družbe Google. Google vašega IP-naslova ne bo združil z drugimi podatki, ki ste jih shranili. Podrobne informacije glede izdelka Google AdSense lahko uporabnik pregleda tukaj: http://www.google.com/policies/technologies/ads.
Namestitev piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo vaše programske opreme brskalnika; pri tem vas opozarjamo, da v tem primeru po potrebi ne boste mogli v celotnem obsegu uporabljati vseh funkcij te spletne strani. Z uporabo te spletne strani se strinjate z obdelavo podatkov, ki jih je prek vas zbral Google, v prej opisanem načinu in za zgoraj naveden namen. Uporabnik lahko zavrne uporabo piškotkov Google AdSense: Za to mora uporabnik slediti naslednjim navodilom za deaktiviranje piškotkov Google: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. 
Čas hrambe: neomejeno

•    Opis piškotka: Sumo Cookies

Naloga: Ta spletna stan uporablja Sumo Coockies, storitev za upravljanje različnih procesov v uporabnikovem brskalniku. Piškotek upravlja naloge od zaznavanja, če ima uporabnik deaktiviran pop up za prikaz določenih vsebin.
Čas hrambe: neomejeno

•    Opis piškotka: Google Inc. (kode Adwords/konverzijske kode Google/remarketinške kode Google)

Naloga: Za promocijske kampanje s podjetjem Google so vzpostavljene tako imenovane remarketinške in konverzijske kode, ki omogočajo neposredno povezavo med ravnanjem strank in vpeljanimi promocijskimi kampanjami ter merjenje njihovega uspeha. 
Čas hrambe: 30 dni (vsi podatki so anonimni oz. anonimizirani)

3.    Vtičniki za družbena omrežja 

Porsche Austria GmbH & Co OG na spletni strani >www.webseite.at< uporablja tudi t.i. vtičnike za družbena omrežja (v nadaljevanju gumbe), kot so Facebook, Twitter in Google+. Pri vašem obisku na naši spletni strani so ti gumbi privzeto deaktivirani, to pomeni, da posameznemu družbenemu omrežju brez vašega posredovanja ne pošiljate nobenih podatkov. Preden lahko začnete uporabljati gumbe, jih morate s klikom aktivno aktivirati. Gumb ostane tako dolgo aktiven, dokler ga ponovno ne deaktivirate ali izbrišete vaših piškotkov. 
Po aktiviranju se vzpostavi neposredna povezava s strežnikom posameznega družbenega omrežja. Vsebina gumba se nato prenese iz družbenih omrežij neposredno na vaš brskalnik in iz tega vključi v spletno stran. Po aktiviranju gumba lahko posamezno družbeno omrežje že zbira podatke, neodvisno od tega, če vplivate na gumb. Če ste prijavljeni v družbeno omrežje, lahko to vaš obisk te spletne strani dodeli vašemu uporabniškemu računu. Družbeno omrežje ne more dodeliti obiska druge spletne strani, dokler tudi tam ne aktivirate posameznega gumba. Če ste član družbenega omrežja in ne želite, da ta pri vašem obisku naše spletne strani poveže zbrane podatke z vašimi shranjenimi podatki o članstvu, se morate pred aktiviranjem gumba odjaviti iz posameznega družbenega omrežja. Na obseg podatkov, ki jih družbena omrežja zbirajo z vašimi gumbi, nimamo nobenega vpliva. Več informacij o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter o nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani posameznih družbenih omrežij ter o svojih pravicah v zvezi s tem in možnostih nastavitev za varovanje svoje zasebnosti si preberite v politiki zasebnosti posameznih družbenih omrežij.

Youtube

Na naših spletnih straneh se uporabljajo vtičniki za družabno omrežje Youtube. Za to uporabljamo videoposnetke, ki so vključeni v kodo spletne strani. Pri tem gre za ponudbo ameriškega podjetja Google Inc. 
Več informacij o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter o nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani podjetja Youtube ter tudi o svojih pravicah v zvezi s tem in možnostih nastavitev za varovanje svoje zasebnosti si preberite v politiki zasebnosti podjetja Google na spletni strani: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

4.    Vaše nastavitve piškotkov 

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da sprejemate ali na splošno zavračate piškotke le s svojo izrecno privolitvijo. Opozarjamo vas, da so določeni segmenti spletne strani brez uporabe piškotkov omejeni ali popolnoma neuporabni. 
Sami lahko upravljate z uporabo piškotkov in to preprečite tako, da svoj brskalnik konfigurirate, kot sledi:

•    Internet Explorer, glejte tukaj (https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Orodja – Internetne možnosti – Dodatno – pod točko Varnost odkljukajte in potrdite »Spletnim mestom, ki jih odprem v Internet Explorerju, pošlji zahtevo »Do Not Track« – potrdite. 
•    Firefox, glejte tukaj (https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored) Orodja – Možnosti – Zasebnost in varnost, pod Zgodovina nastavite »Uporabite nastavitve po meri« in pri piškotkih izberite ustrezne nastavitve – potrdite. 
•    Google Chrome, glejte tukaj:
(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop) Meni – Nastavitve – Prikaži dodatne nastavitve – pod zavihkom »Zasebnost« kliknite »Nastavitve vsebine« in pri piškotkih odkljukajte želene nastavitve – potrdite. 
•    Safari, glejte tukaj (https://support.apple.com/kb/ph21411) Safari – Preferences – Privacy – pod »Block Cookies« izberite želene nastavitve – potrdite.