INFO: 01 5825 400 prodaja vozil in servis (pon-pet, 8h in 17h). PREVERITE novosti: Audi Q4 e-tron, Novi VW POLO, Novi VW TAIGO, Nova Škoda FABIA

SUBVENCIJE EKO SKLADA ZA ELEKTRIČNA VOZILA – najnovejše informacije!

SUBVENCIJE EKO SKLADA ZA ELEKTRIČNA VOZILA – najnovejše informacije!

Subvencija Eko sklada za električna vozila 2021 z dopolnitvami, postopek oddaje vloge na Eko sklad, potrebna dokumentacija za Eko sklad

Avtor: Porsche Inter Auto

Kupujete električni avto?

Z veseljem vam svetujemo.

Subvencije za električna vozila – novosti

Subvencije Eko sklada – zadnje informacije 2021: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je znižal subvencije za električna vozila. V skladu z novimi pogoji boste ob nakupu 100 % novega električnega osebnega vozila lahko dobili do 4.500 € subvencije. V primeru nakupa električnega testnega vozila lahko pridobite do 3.500 € subvencije - NE VELJA ZA PRAVNE OSEBE.

Električni avtomobili so vse bolj pogosti in zanimivi zaradi ugodne cene, večjega dosega in tudi zaradi podpore z različnimi subvencijami, ki jih nudi Eko sklad. O pridobitvi subvencije, višini subvencije in postopku pridobitve smo se za odgovore na najpogostejša vprašanja obrnili na Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad – spodaj so zbrana vsa pogosta vprašanja. Opisali smo predvsem subvencije oziroma ugodnosti za fizične stranke, za pravne osebe se informacije lahko razlikujejo.

1. Subvencija oz. spodbuda Eko sklada za vozila trenutno znaša: 

 • za novo električno vozilo M1 v višini do 4.500 €
 • za testno vozilo v višini do 3.500 € - le za fizične osebe
 • obvestilo o javnem pozivu (84SUB-EVOB20 - fizične osebe) najdete TUKAJ

*Višina spodbude v obeh javnih pozivih je omejena na največ 20 % vrednosti vozila! Poleg tega je z novim javnim pozivom najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo, omejena na največ 65.000 €, kar vključuje DDV, morebitne popuste in najem baterije za vozilo.

2. Eko sklad subvencionirano financiranje 

 • za 100% električna in hibridna vozila (z izpusti C02 manjšimi od 85 g/km (WLTP) lahko stranke pridobijo ugodnejše financiranje z akcijsko obrestno mero - trimesečni EURIBOR +1,3 %.
 • obvestilo o javnem pozivu (Kredit 65OB19) najdete TUKAJ
   

ZA NATANČNE IN PODROBNE PODATKE O SUBVENCIJAH EKO SKLADA

Višina subvencije za nova električna vozila 2021

Višina subvencije za nakup novega električnega vozila 2021: Eko sklad fizičnim in pravnim osebam nudi finančne spodbude v primeru nakupa novega 100 % električnega avtomobila z namenom ohranjanja okolja. Eko sklad je 11. decembra 2020 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavil nova javna poziva za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za nakup električnih vozil. V letu 2021 tako višina subvencija za električna vozila znaša do 4.500 €. Za pravne osebe se lahko ta podatek razlikuje.

Subvencija za nova električna vozila v letu 2021 (fizične osebe):

 • za nove in 100 % električne avtomobile (določen tip vozil: M1) znaša do 4.500 €.

Kategorije vozil pri Eko skladu

Višina spodbude na javnem pozivu je omejena na največ 20 % vrednosti vozila in po novem znaša do:

 • 4.500 € za vozila kategorije M1,
 • 3.500 € za vozila kategorije N1,
 • 1.500 € za vozila kategorije L7e,
 • 1.000 € za vozila kategorije L6e,
 • 750 € za vozila kategorije L3e ali L4e ali L5e,
 • 500 € za vozila kategorije L2e,
 • 300 € za vozila kategorije L1e-B.

Oddaja vloge na Eko sklad – postopek

Oddaja vloge in dokumentacije na Ekosklad – postopek pridobitve subvencije: subvencija je nepovratna finančna spodbuda. Zanjo se zaprosi s predpisanim obrazcem, ki je na voljo na spletni strani Eko sklada. Po nakupu vozila ter predložitvi vloge in zahtevanih dokazil Eko sklad izda odločbo o dodelitvi subvencije. Pri Porsche Inter Auto lahko električne avtomobile, ki jih imamo v ponudbi preizkusite, pri čemer vam bomo z veseljem svetovali. Ko boste kupili avtomobil (po nakupu), pa lahko že oddate vlogo za subvencijo Eko sklada.

Vlogo se lahko odda tudi po elektronski poti na e-naslov: [email protected] le, če je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Vloga vložena na ta elektronski naslov, ki ni podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, se bo štela za nepopolno. Vloga se lahko izpolni preko spleta, ne more pa se tudi oddati preko spleta.

Postopek pridobivanja subvencije za električna vozila (fizične osebe):

 • nakup in registracija novega električnega vozila (1)
 • oddaja vloge na Eko sklad (oddaja preko elektronske pošte ali po navadni pošti)
 • prejem potrjene odločbe o sofinanciranju s strani Eko sklada čez približno 3 mesece
 • nakazilo subvencije na TRR vlagatelja v 60 dneh od vročene oz. izdane odločbe

Dokumentacija za Eko sklad – fizične in pravne osebe

Dokumentacija za Eko sklad za pridobitev subvencije: za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo morate vlogo po nakupu vozila oddati skupaj s končnim računom, dokazilom o plačilu računa, potrdilom o skladnosti vozila in kopijo prometnega dovoljenja. Postopek oddaje vloge se je za pravne osebe poenotil s postopkom za fizične osebe. Tako morajo tudi pravne osebe oddati vlogo skupaj z obveznimi prilogami po nakupu in registraciji vozila.

Dokumentacija za Eko sklad – vsi potrebni dokumenti za fizične in pravne osebe:

 • izpolnjena vloga za Eko sklad
 • kopija računa novega vozila in dokazilo o plačilu
 • kopija prometnega dovoljenja
 • kopija potrdila o skladnosti vozila

Kredit za hibridna vozila 2021

Subvencij za hibridna vozila Eko sklad ne dodeljuje, ampak omogoča samo kredit - v primeru nakupa hibridnega vozila (električna in hibridna vozila z izpusti CO2, manjšimi od 85 g/km) Tako je tudi nakup hibridnega vozila s pomočjo spodbud Eko sklada lahko zelo ugoden. Za posojilo v primeru pravnih oseb preverite ustrezne informacije!

Subvencija za hibridna vozila 2021 (fizične osebe):

 • ugoden kredit z obrestno mero 3-mesečni EURIBOR + 1,3 %. 

Subvencija Eko sklada – pogosta vprašanja

Na Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad smo se obrnili z najpogostejšimi vprašanji glede pridobitve subvencije za električna vozila. Zbrane uradne odgovore na vprašanja si lahko preberete spodaj. (2)

Višina subvencije za fizične osebe in za pravne osebe?

Fizične in pravne osebe lahko za nakup popolnoma električnih avtomobilov (M1) pridobijo do 4.500 € subvencije.

Kdaj je potrebno oddati vlogo in kaj vse je potrebno priložiti k vlogi?

Dokumentacija za Eko sklad za pridobitev subvencije: za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo morate vlogo po nakupu vozila oddati skupaj s končnim računom, dokazilom o plačilu računa, potrdilom o skladnosti vozila in kopijo prometnega dovoljenja. Postopek oddaje vloge se je za pravne osebe poenotil s postopkom za fizične osebe. Tako morajo tudi pravne osebe oddati vlogo skupaj z obveznimi prilogami po nakupu in registraciji vozila.

Kdaj vlagatelj prejme subvencijo – pred ali po nakupu vozila?

Vlagatelji subvencijo prejmejo po izvedenem nakupu vozila.

V kolikšnem času vlagatelj prejme denar na svoj račun?

Povprečna vloga je izplačana v 90 dneh od prejetja popolne vloge (fizične osebe) oziroma v 60 dneh od prejetja zaključne dokumentacije (pravne osebe).

Ali se lahko subvencija pridobi tudi za hibridna vozila? Kakšne so ugodnosti v primeru nakupa hibridnih vozil?

Za nakup hibridnih vozil Eko sklad ponuja zgolj ugoden kredit s subvencionirano obrestno mero 3-mesečni EURIBOR + 1,3 %. 

Do kdaj je predvidena subvencija Eko sklada?

Predvidoma še nekaj let. Za to je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo.

Kaj se zgodi s subvencijo, če avto prodam že čez eno ali pol leta? Kaj se zgodi v primeru, da avto predstavlja ekonomsko totalko v primeru prometne nezgode?

V obeh primerih mora vlagatelj vrniti polno vrednost prejete subvencije skupaj z zamudnimi obrestmi.

Ali je subvencijo mogoče pridobiti tudi v primeru nakupa električnega testnega vozila in kakšni so pogoji v tem primeru?

Fizične osebe lahko subvencijo pridobijo tudi za nakup električnega testnega vozila, in sicer pod pogojem, da je bilo vozilo pred nakupom registrirano največ 6 mesecev. Vozilo lahko kupijo le od prodajalca z registrirano dejavnostjo prodaje vozil.

Kako je s pridobitvijo subvencije v primeru nakupa vozila s sklenitvijo operativnega ali poslovnega lizinga?

Lizing hiše (lizingodajalci) so upravičene do subvencije za električne avtomobile v njihovi lasti in jih potem lahko dajejo v poslovni najem. Uporabniki teh vozil (lizingojemalci) pa v primeru operativnega lizinga niso upravičeni do subvencije. Lizingojemalci lahko subvencijo pridobijo le za financiranje preko finančnega lizinga, preko poslovnega pa ne.

Nepovratna finančna spodbuda za nakup novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, oziroma na osnovi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. 

 

Kakšne spremembe načrtujete v prihodnosti oziroma v novem letu?

O tem bo odločala Vlada RS v okviru sprejemanja Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2022. Cilj pa je, da se nadaljuje s kontinuiranimi pozivi, tako da so sredstva za spodbude na voljo celo leto brez prekinitev.

Boniteta za električna vozila 2021 le 0,3 %!

Boniteta za električna vozila 2021: razlog več za službeni električni avtomobil v vašem podjetju! Če službeni avto vozite tudi zasebno, je ta ugodnost, ki vam jo omogoča delodajalec, obdavčena. Če službenega avta še ne uporabljate, pa bo ravno ta ugodnost poskrbela, da se boste odločili za električni službeni avto namesto avta na bencinski ali dizelski pogon. (3

Z letom 2020 je začela veljati novela Zakona o dohodnini, ki je med drugim občutno znižala boniteto za zasebno uporabo službenih vozil z električnim pogonom, in sicer z 1,5 odstotka nabavne vrednosti vozila mesečno (tolikšna je bila prej, ko je bila enaka kot za klasična vozila) na 0,3 odstotka.

Bistvena novost – nižja stopnja bonitete za električna vozila!

 • Električni avtomobili: boniteta le 0,3 % (za primerjavo: bencinska in dizelska vozila kar 1,5 %)
Električni avto boniteta
Električni avto boniteta Avtor: Porsche Slovenija

Električni avtomobili 2021 – vse novosti na enem mestu!

Električni avtomobili igrajo ključno vlogo, saj so se izkazali kot primerni za množično in vsakodnevno uporabo. Novi električni avtomobili postajajo tudi vse bolj praktični in cenejši. V tem članku vam predstavljamo električne avtomobile, ki so že na voljo v naših salonih.

Električni avtomobili 2021 že v prodaji:


Preverite tudi ostale novosti:

Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 Avtor: Jan Gregorin

Kupujete električni avto? Preverite tudi električne polnilnice!

Električne polnilnice so bistvenega pomena za zanesljivo in hitro polnjenje. Električni avtomobili so igrali ključno vlogo v letu 2020, saj so se končno izkazali kot primerni za množično in vsakodnevno uporabo. Novi električni avtomobili postajajo tudi vse bolj praktični in cenejši. Ker polnjenje preko gospodinjskih vtičnic zahteva kar nekaj časa, vam predstavljamo našo ponudbo hitrih električnih polnilnic, ki bodo poskrbele za vrhunsko izkušnjo električne mobilnosti. 

Preverite električne polnilnice:

Električne polnilnice
Električne polnilnice Avtor: Porsche Inter Auto
Polnjenje električnega avtomobila
Polnjenje električnega avtomobila Avtor: Jan Gregorin

 

Podobni članki

MENJAVA OLJA - ugoden servis VW, Audi, Škoda, SEAT

Menjava olja akcija Menjava motornega olja Menjava olja cena ...

CUPRA Born 2022 - začela se je predprodaja

CUPRA Born konifgurator CUPRA ...

Nova ŠKODA FABIA 2022 - že v salonu!

Škoda Fabia konfigurator Škoda Fabia cena Škoda Fabia novosti Škoda Fabia dimenzije Škoda Fabia TSI motorji Aktualna ponudba vozil Naj ...

Želite več informacij?
Izberite termin in vas pokličemo.