SUBVENCIJE EKO SKLADA ZA ELEKTRIČNA VOZILA 2024 - najnovejše spremembe!

Subvencija za električna vozila 2024 - višina spodbud in subvencij, postopek oddaje vloge na Eko sklad, dokumentacija.

Kupujete električni avto?

Z veseljem vam svetujemo.

Subvencije za električna vozila 2024

Če kupujete električni avtomobil potem morate upoštevati nove spremembe glede subvencioniranja v letu 2024, saj je bil v Uradnem listu RS objavljen nov javni poziv 107SUB-EVOB23. Najnovejše spremembe: sprememba višine subvencije in subvencija tudi za pravne osebe, ki ustrezajo pogojem razpisa (npr. manjši podjetniki, ki niso DDV zavezanci).*

1. Eko sklad subvencija/spodbuda - FIZIČNE OSEBE in PRAVNE OSEBE (pod pogoji razpisa)*

 • 6.500 € za nakup novega el. vozila M1 in N1 (vrednost do 35.000 € z DDV)
 • 4.500 € za nakup novega el. vozila M1 in N1 (vrednost od 35.000 € do 65.000 € z DDV)
 • 3.000 € za nakup rabljenega/testnega el. vozila M1 in N1 (vrednost do 30.000 € z DDV)
 • 2.000 € za nakup rabljenega/testnega el. vozila M1 in N1 (vrednost od 30.000 € do 65.000 € z DDV)

Pravne osebe ne morejo pridobiti subvencijo za nakup rabljenega/testnega ali predelanega električnega vozila. Obvestilo o javnem pozivu (107SUB-EVOB23 - subvencija za fizične osebe) najdete TUKAJ. Za pravne osebe so na voljo subvencije samo za nakup novega vozila. Obvestilo o javnem pozivu (108SUB-EVPO23 - subvencija za pravne osebe) najdete TUKAJ. Višina spodbude ni več omejena na 20 % vrednosti. Poleg tega je najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo, omejena na največ 65.000 € bruto, kar vključuje DDV, popuste in najem baterije. Subvencija za rabljena/testna el. vozila: nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup vozila z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena. Za vozilo, ki je bilo prvič po proizvodnji registrirano v tujini, občan ne more pridobiti subvencije.*


2. Eko sklad subvencionirano financiranje - FIZIČNE in PRAVNE OSEBE (pod pogoji razpisa)*

 • za 100% električna in hibridna vozila* lahko stranke pridobijo ugodnejše financiranje z akcijsko obrestno mero - trimesečni EURIBOR +1,3 %.
 • obvestilo o javnem pozivu (67OB22 - fizične osebe) najdete TUKAJ
 • obvestilo o javnem pozivu (66PO21 - pravne osebe) najdete TUKAJ

*V veljavi je javni poziv 67OB22: za električna in hibridna vozila, pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, največ 85 g/km (po NEDC) za rabljena vozila, registrirana pred 2021, oziroma 104 g/km (po WLTP) za nova vozila, prvič registrirana od 1. 1. 2021 dalje.

3. Oddaja vloge za Eko Sklad subvencijo: oddaja elektronske vloge (za občane preko portala eUprava, za pravne osebe preko portala SPOT).

Za natančnejše podatke preverite:*

Porsche Inter Auto ne odgovarja za navedene in predstavljene informacije v tem članku, navedeni podatki so zgolj informativni in okvirni. Vse natančne in podrobnejše informacije dobite na spletni strani Eko sklada.

Kaj vse nudi Porsche Inter Auto?

Pri Porsche Inter Auto dobite vse na enem mestu za električno mobilnost!

Pregled vseh ugodnosti za fizične in pravne osebe

Ugodnosti Fizične osebe Pravne osebe
Subvencija za nova el. vozila do 35.000 € z DDV1 do 6.500 € pravne osebe, ki ustrezajo pogojem razpisa4
Subvencija za nova el. vozila od 35.000 € do 65.000 € z DDV1 do 4.500 € pravne osebe, ki ustrezajo pogojem razpisa4

Subvencija za rabljena/testna el. vozila do 30.000 € z DDV1

do 3.000 € /
Subvencija za rabljena/testna el. vozila do 30.000 € do 65.000 € z DDV1 do 2.000 € /
Ugodnejši kredit Eko sklada
 • trimesečni EURIBOR +1,0 %
 • fiksna obrestna mera: 2,8 %
 • trimesečni EURIBOR +1,0 %
 • fiksna obrestna mera: 2,8 %
Možnost odbitka DDV do 80.000 €2 / odbitek DDV pri nakupu
Možnost odbitka DDV pri servisiranju2 / odbitek DDV pri servisiranju
Boniteta za službena vozila brez omejitve3 / boniteta 0 €

1. Višina spodbude ni več omejena na 20 % vrednosti. Poleg tega je z novim javnim pozivom najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo, omejena na največ 65.000 € bruto, kar vključuje DDV, popuste in najem baterije. 2. Spremembe podjetjem v letu 2022 (zavezancem za DDV) omogočajo uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100% električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila. Vstopni davek bo mogoče uveljavljati samo za vozila z vrednostjo do 80.000 €(vključno z DDV in drugimi dajatvami). Možnost uveljavljanja vstopnega davka velja samo za baterijska 100% električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride. 3. NOVOST: po novem znaša boniteta za zasebno uporabo službenega električnega vozila 0 evrov, ne glede na vrednost vozila! Boniteta za službena vozila je tako brez omejitve - največja vrednost vozila z DDV ni več omejena na 60.000 €. Za točne informacije preverite novelo Zakona o dohodnini, kjer je bila v uradnem listu RS potrjena omenjena davčna spodbuda za električna vozila. 4. Upravičene pravne osebe za pridobitev subvencije: ni subvencij za davčne zavezance, ki imajo vozila za nadaljnjo prodajo. Upravičene osebe po JP 108SUB: - pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna; - nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, skladno z zakonom, ki ureja nevladne organizacije; pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pravico do odbitka DDV, skladno s c) točko 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1), in sicer za nakup vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup (razen vozil, ki se uporabljajo za namen nadaljnje prodaje), za nakup vozil, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, za nakup kombiniranih vozil za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter za nakup osebnih specialnih vozil, prilagojenih izključno za prevoz pokojnikov; - pravne osebe zasebnega prava, ki v času vložitve vloge niso zavezanci za DDV in skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do odbitka DDV. Za nakup in subvencijo rabljenega vozila morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
Prva registracija vozila mora biti po proizvodnji opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020. Registracija vozila s strani vlagatelja mora biti opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 5. 2023 in pred oddajo vloge, vlagatelj mora po registraciji postati lastnik vozila oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu uporabnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet naložbe. V pogodbi o finančnem lizingu mora biti določeno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu postal lastnik vozila.
Subvencija za rabljena/testna el. vozila: nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup vozila z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena. Za vozilo, ki je bilo prvič po proizvodnji registrirano v tujini, občan ne more pridobiti subvencije.*

Subvencija za nova in testna/rabljena električna vozila

Višina subvencije za nakup novega ali testnega električnega vozila 2024: Eko sklad fizičnim osebam nudi finančne spodbude v primeru nakupa novega 100 % električnega avtomobila z namenom ohranjanja okolja. V letu 2024 tako višina subvencija za nova električna vozila znaša do 6.500 €. Za rabljena testna električna vozila znaša subvencija za fizične osebe do 3.000 €. Pravne osebe ne morejo pridobiti subvencijo za nakup rabljenega/testnega ali predelanega električnega vozila.

Eko sklad subvencija/spodbuda - FIZIČNE OSEBE in PRAVNE OSEBE (pod pogoji razpisa)*

 • 6.500 € za nakup novega el. vozila M1 in N1 (vrednost do 35.000 € z DDV)
 • 4.500 € za nakup novega el. M1 in N1 (vrednost od 35.000 € do 65.000 € z DDV)
 • 3.000 € za nakup rabljenega/testnega el. vozila M1 in N1 (vrednost do 30.000 € z DDV)
 • 2.000 € za nakup rabljenega/testnega el. vozila M1 in N1 (vrednost od 30.000 € do 65.000 € z DDV)

Za nakup in subvencijo rabljenega vozila morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
Prva registracija vozila mora biti po proizvodnji opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020. Registracija vozila s strani vlagatelja mora biti opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 5. 2023 in pred oddajo vloge, vlagatelj mora po registraciji postati lastnik vozila oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu uporabnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet naložbe. V pogodbi o finančnem lizingu mora biti določeno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu postal lastnik vozila.

Subvencija za rabljena/testna el. vozila: nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup vozila z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena. Za vozilo, ki je bilo prvič po proizvodnji registrirano v tujini, občan ne more pridobiti subvencije.*

Električni avto - nakup na podjetje, pravno osebo

Električni avto - nakup na podjetje, pravno osebo: če vaše podjetje uporablja električno vozilo, katerega vrednost ne presega 80 tisoč evrov, lahko uveljavljate pravico do odbitka DDV pri nakupu - ne glede na to, katero dejavnost opravljate. Odbitek DDV velja tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za to vozilo.

Podjetjem omogočajo uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100% električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila. Možnost uveljavljanja vstopnega davka velja samo za baterijska 100% električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride. Boniteta za zasebno uporabo službenega električnega vozila znaša 0 evrov, ne glede na vrednost vozila! BONITETA ZA ELEKTRIČNA VOZILA 2024 znaša 0 €! - boniteta za službena vozila je tako brez omejitve - največja vrednost vozila z DDV ni več omejena na 60.000 €. Za točne informacije preverite novelo Zakona o dohodnini, kjer je bila v uradnem listu RS potrjena omenjena davčna spodbuda za električna vozila. (1)

Podjetje, pravna osebe lahko v zvezi z električnimi vozili uveljavlja tudi pravico do odbitka DDV pri:

 • polnjenju,
 • nabavi tekočin in maziv,
 • nabavi nadomestnih delov ter
 • nakupu storitev, tesno povezanih s tem

NAJNOVEJŠE SPREMEMBE: z objavo javnega poziva 108SUB-EVPO23 se med upravičene osebe za pridobitev subvencije oz. spodbude štejejo tudi pravne osebe, ki ustrezajo pogojem razpisa.* Za pravne osebe, ki ustrezajo pogojem razpisa, so na voljo subvencije le ob nakupu novih električnih vozil, ne pa za rabljena/testna ali predelana.

Za pravne osebe, ki ustrezajo pogojem razpisa je tako na voljo tudi subvencija ob nakupu električnih vozil - za nova vozila. Iz javnega razpisa JP 108SUB-EVPO23 so točno določene vse upravičene pravne osebe. Ob tem poudarjamo, da do subvencij niso upravičene pravne osebe oz. davčni zavezanci, ki imajo vozila za nadaljnjo prodajo.

Preko javnega poziva 108SUB-EVPO23 so torej subvencije na voljo za pravne osebe:
- pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna;
- nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, skladno z zakonom, ki ureja nevladne organizacije;
- pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pravico do odbitka DDV, skladno s c) točko 66. člena ZDDV1, to so vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombinirana vozila za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebna specialna vozila, prilagojena izključno za prevoz pokojnikov;
- pravne osebe zasebnega prava, ki niso zavezanci za DDV in skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do odbitka DDV.

Kategorije vozil pri Eko skladu

Višina spodbude na javnem pozivu ni več omejena na največ 20 % vrednosti vozila in po novem znaša do:

 • 6.500 € za nakup novega el. vozila M1 ali N1(vrednost do 35.000 € z DDV)
 • 4.500 € za nakup novega el. vozila M1 ali N1 (vrednost od 35.000 € do 65.000 € z DDV)
 • 3.000 € za nakup rabljenega/testnega el. vozila M1 ali N1 (vrednost do 30.000 € z DDV)
 • 2.000 € za nakup rabljenega/testnega el. vozila M1 ali N1 (vrednost od 30.000 € do 65.000 € z DDV)
 • 1.500 € za nakup novega el. vozila kategorije L7e
 • 1.000 € za nakup novega el. vozila kategorije L6e
 • 750 € za nakup novega el. vozila kategorije L3e ali L4e ali L5e
 • 500 € za nakup novega el. vozila kategorije L2e;
 • 300 € za nakup novega el. vozila kategorije L1e-B.

Oddaja vloge na Eko sklad – postopek

Oddaja vloge in dokumentacije na Ekosklad – postopek pridobitve subvencije: subvencija je nepovratna finančna spodbuda. Zanjo se zaprosi s predpisanim obrazcem, ki je na voljo na spletni strani Eko sklada. Po nakupu vozila ter predložitvi vloge in zahtevanih dokazil Eko sklad izda odločbo o dodelitvi subvencije. Pri Porsche Inter Auto lahko električne avtomobile, ki jih imamo v ponudbi preizkusite, pri čemer vam bomo z veseljem svetovali. Ko boste kupili avtomobil (po nakupu), pa lahko že oddate vlogo za subvencijo Eko sklada.

Oddaja vloge za Eko Sklad subvencijo: oddaja elektronske vloge (za občane preko portala eUprava, za pravne osebe preko portala SPOT).

Postopek pridobivanja subvencije za električna vozila - FIZIČNE OSEBE:

 • nakup in registracija novega električnega vozila (1)
 • oddaja vloge na Eko sklad (oddaja preko elektronske pošte ali po navadni pošti)
 • prejem potrjene odločbe o sofinanciranju s strani Eko sklada čez približno 3 mesece
 • nakazilo subvencije na TRR vlagatelja v 60 dneh od vročene oz. izdane odločbe

Dokumentacija za Eko sklad – fizične in pravne osebe

Dokumentacija za Eko sklad za pridobitev subvencije: za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo morate vlogo po nakupu vozila oddati skupaj s končnim računom, dokazilom o plačilu računa, potrdilom o skladnosti vozila in kopijo prometnega dovoljenja.

Dokumentacija za Eko sklad – vsi potrebni dokumenti za fizične osebe:

 • izpolnjena vloga za Eko sklad
 • kopija računa novega vozila in dokazilo o plačilu

Poleg navedenih prilog je potrebno pri vlogi za pravne osebe priložiti še dodatne priloge, ki so podrobno navedene v javnem pozivu za pravne osebe.

Kredit za električna ali hibridna vozila

Eko sklad omogoča tudi ugoden kredit - v primeru nakupa električnega ali hibridnega vozila. Tako je tudi nakup okolju prijaznega vozila s pomočjo spodbud Eko sklada lahko zelo ugoden. Za posojilo v primeru pravnih oseb preverite ustrezne informacije v javnem razpisu za pravne osebe!

Subvencija za hibridna vozila 2024 - FIZIČNE in PRAVNE OSEBE (ki ustrezajo pogojem)

 • kredit s spremenljivo obrestno mero trimesečni EURIBOR + 1,0 %
 • fiksna obrestna mera: 2,8 %

SUBVENCIJE ZA PRAVNE OSEBE 2024

Možnost odbitka DDV

Ugodnosti v letu 2024 (zavezancem za DDV) omogočajo uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100% električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila. Vstopni davek bo mogoče uveljavljati samo za vozila z vrednostjo do 80.000 €(vključno z DDV in drugimi dajatvami). Možnost uveljavljanja vstopnega davka velja samo za baterijska 100% električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride.

Podjetjem je omogočeno uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100% električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila. Možnost uveljavljanja vstopnega davka velja samo za baterijska 100% električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride. Boniteta za zasebno uporabo službenega električnega vozila znaša 0 evrov, ne glede na vrednost vozila! BONITETA ZA ELEKTRIČNA VOZILA 2024 znaša 0 €! - boniteta za službena vozila je tako brez omejitve - največja vrednost vozila z DDV ni več omejena na 60.000 €. Za točne informacije preverite novelo Zakona o dohodnini, kjer je bila v uradnem listu RS potrjena omenjena davčna spodbuda za električna vozila. (1)

Možnost odbitka DDV pri nakupu za PRAVNE OSEBE:

 • pri nakupu novih 100% električnih vozil z vrednostjo do 80.000 €
 • pri servisiranju in nakupu nadomestnih delov za vozila

Podjetje, pravna osebe lahko v zvezi z električnimi vozili uveljavlja tudi pravico do odbitka DDV pri:

 • polnjenju,
 • nabavi tekočin in maziv,
 • nabavi nadomestnih delov ter
 • nakupu storitev, tesno povezanih s tem

NAJNOVEJŠE SPREMEMBE: z objavo javnega poziva 108SUB-EVPO23 se med upravičene osebe za pridobitev subvencije oz. spodbude štejejo tudi pravne osebe, ki ustrezajo pogojem razpisa.* Za pravne osebe, ki ustrezajo pogojem razpisa, so na voljo subvencije le ob nakupu novih električnih vozil, ne pa za rabljena/testna ali predelana.

Za pravne osebe, ki ustrezajo pogojem razpisa je tako na voljo tudi subvencija ob nakupu električnih vozil - za nova vozila. Iz javnega razpisa JP 108SUB-EVPO23 so točno določene vse upravičene pravne osebe. Ob tem poudarjamo, da do subvencij niso upravičene pravne osebe oz. davčni zavezanci, ki imajo vozila za nadaljnjo prodajo.

Preko javnega poziva 108SUB-EVPO23 so torej subvencije na voljo za pravne osebe:
- pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna;
- nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, skladno z zakonom, ki ureja nevladne organizacije;
- pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pravico do odbitka DDV, skladno s c) točko 66. člena ZDDV1, to so vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombinirana vozila za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebna specialna vozila, prilagojena izključno za prevoz pokojnikov;
- pravne osebe zasebnega prava, ki niso zavezanci za DDV in skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do odbitka DDV.

Dodatne informacije - zakonodaja:

Boniteta za električna vozila 2024

Boniteta za električna vozila: boniteta za električna vozila znaša za zasebno uporabo službenega električnega vozila 0 evrov, ne glede na vrednost vozila! Boniteta za službena vozila je tako brez omejitve - največja vrednost vozila z DDV ni omejena na 60.000 €. Za točne informacije preverite novelo Zakona o dohodnini, kjer je bila v uradnem listu RS potrjena omenjena davčna spodbuda za električna vozila.

Stopnja bonitete za električna vozila 2024:

 • Električni avtomobili: boniteta 0 € (za primerjavo: bencinska in dizelska vozila kar 1,5 %)

Subvencija Eko sklada – pogosta vprašanja

Na Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad smo se obrnili z najpogostejšimi vprašanji glede pridobitve subvencije za električna vozila. Zbrane uradne odgovore na vprašanja si lahko preberete spodaj. (3)

Kdaj je potrebno oddati vlogo in kaj vse je potrebno priložiti k vlogi?

Dokumentacija za Eko sklad za pridobitev subvencije: za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo morate vlogo po nakupu vozila oddati skupaj s končnim računom, dokazilom o plačilu računa, potrdilom o skladnosti vozila in kopijo prometnega dovoljenja.

Kdaj vlagatelj prejme subvencijo – pred ali po nakupu vozila?

Vlagatelji subvencijo prejmejo po izvedenem nakupu vozila.

V kolikšnem času vlagatelj prejme denar na svoj račun?

Povprečna vloga je izplačana v 90 dneh od prejetja popolne vloge oziroma od prejetja zaključne dokumentacije.

Ali se lahko subvencija pridobi tudi za hibridna vozila? Kakšne so ugodnosti v primeru nakupa hibridnih vozil?

Za nakup hibridnih vozil Eko sklad ponuja zgolj ugoden kredit s subvencionirano obrestno mero 3-mesečni EURIBOR + 1,3 %.

Do kdaj je predvidena subvencija Eko sklada?

Predvidoma še nekaj let. Za to je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo.

Kaj se zgodi s subvencijo, če avto prodam že čez eno ali pol leta? Kaj se zgodi v primeru, da avto predstavlja ekonomsko totalko v primeru prometne nezgode?

V obeh primerih mora vlagatelj vrniti polno vrednost prejete subvencije skupaj z zamudnimi obrestmi.

Ali je subvencijo mogoče pridobiti tudi v primeru nakupa električnega testnega vozila in kakšni so pogoji v tem primeru?

Fizične osebe lahko subvencijo pridobijo tudi za nakup električnega rabljenega ali testnega vozila in pod pogoji razpisa... Vozilo lahko kupijo le od prodajalca z registrirano dejavnostjo prodaje vozil.

Kako je s pridobitvijo subvencije v primeru nakupa vozila s sklenitvijo operativnega ali poslovnega lizinga?

Lizing hiše (lizingodajalci) so upravičene do subvencije za električne avtomobile v njihovi lasti in jih potem lahko dajejo v poslovni najem. Uporabniki teh vozil (lizingojemalci) pa v primeru operativnega lizinga niso upravičeni do subvencije. Lizingojemalci lahko subvencijo pridobijo le za financiranje preko finančnega lizinga, preko poslovnega pa ne.

Nepovratna finančna spodbuda za nakup novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, oziroma na osnovi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.

 

Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 Avtor: Jan Gregorin

Preverite tudi električne polnilnice

Električne polnilnice MOON so bistvenega pomena za zanesljivo in hitro polnjenje. Električni avtomobili so igrali ključno vlogo v letu 2020, saj so se končno izkazali kot primerni za množično in vsakodnevno uporabo. Novi električni avtomobili postajajo tudi vse bolj praktični in cenejši. Ker polnjenje preko gospodinjskih vtičnic zahteva kar nekaj časa, vam predstavljamo našo ponudbo hitrih električnih polnilnic, ki bodo poskrbele za vrhunsko izkušnjo električne mobilnosti.

Preverite električne polnilnice:

Polnjenje električnega avtomobila
Polnjenje električnega avtomobila Avtor: Jan Gregorin

* "Kupec vozila je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo, s strani EKO SKLAD-a, na podlagi in pod pogoji aktualnega javnega poziva. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančni sredstev vložiti samostojno. Vse informacije v članku in oglasu vozil glede pridobitve subvencije so zgolj informativne narave in temeljijo na podatkih objavljenih na spletni strani EKO SKLAD-a. Prodajalec družba PORSCHE INTER AUTO d.o.o., ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij objavljenih na spletnih straneh EKO SKLAD-a, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči s strani kupca in to iz kateregakoli razloga."