SUBVENCIJE EKO SKLADA ZA ELEKTRIČNA VOZILA 2023 - najnovejše spremembe!

Subvencija za električna vozila 2023 - višina spodbud in subvencij, postopek oddaje vloge na Eko sklad, dokumentacija.

Kupujete električni avto?

Z veseljem vam svetujemo.

Subvencije za električna vozila 2023 – novosti

Če kupujete električni avtomobil potem morate upoštevati nove spremembe glede subvencioniranja v letu 2023 za pravne osebe, ki so stopile v veljavo, ko je bila v Uradnem listu RS objavljena sprememba javnega poziva 101SUB-EVPO22 za pravne osebe. NOVOST 2023: subvencija tudi za PRAVNE OSEBE, ki niso DDV zavezanci (npr. manjši podjetniki).*

Subvencija Eko sklada – zadnje informacije 2023:* ob nakupu 100 % novega električnega osebnega vozila lahko pridobite do 4.500 € subvencije. V primeru nakupa električnega testnega vozila lahko fizične osebe pridobite do 3.500 € subvencije. Za pravne osebe, ki ustrezajo pogojem razpisa, so na voljo subvencije ob nakupu električnih vozil zgolj za nova in predelana vozila, ne pa za testna.

Porsche Inter Auto ne odgovarja za navedene in predstavljene informacije v tem članku, navedeni podatki so zgolj informativni in okvirni. Vse natančne in podrobnejše informacije dobite na spletni strani Eko sklada.

1. Subvencija oz. spodbuda Eko sklada* - FIZIČNE OSEBE in PRAVNE OSEBE (ki ustrezajo pogojem razpisa)*

 • za novo električno vozilo M1 v višini do 4.500 €
 • za fizične osebe tudi za testno vozilo v višini do 3.500 €
 • obvestilo o javnem pozivu (84SUB-EVOB20 - fizične osebe) najdete TUKAJ

*Višina spodbude je omejena na največ 20 % vrednosti! Poleg tega je najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo, omejena na največ 65.000 € bruto, kar vključuje DDV, popuste in najem baterije.


2. Eko sklad subvencionirano financiranje - FIZIČNE in PRAVNE OSEBE (ki ustrezajo pogojem razpisa)*

 • za 100% električna in hibridna vozila* lahko stranke pridobijo ugodnejše financiranje z akcijsko obrestno mero - trimesečni EURIBOR +1,3 %.
 • obvestilo o javnem pozivu (67OB22 - fizične osebe) najdete TUKAJ
 • obvestilo o javnem pozivu (66PO21 - pravne osebe) najdete TUKAJ

*V veljavi je javni poziv 67OB22: za električna in hibridna vozila, pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, največ 85 g/km (po NEDC) za rabljena vozila, registrirana pred 2021, oziroma 104 g/km (po WLTP) za nova vozila, prvič registrirana od 1. 1. 2021 dalje.

 

Za natančnejše podatke preverite:*

Kaj vse dobite pri Porsche Inter Auto?

Pri Porsche Inter Auto dobite vse na enem mestu za električno mobilnost!

Pregled vseh ugodnosti za fizične in pravne osebe

Ugodnosti Fizične osebe Pravne osebe
Subvencija za nova el. vozila do 65.000 €1 do 4.500 € pravne osebe, ki ustrezajo pogojem razpisa4
Subvencija za testna el. vozila do 3.500 € /
Ugodnejši kredit Eko sklada trimesečni EURIBOR +1,3 % trimesečni EURIBOR +1,3 %
Možnost odbitka DDV do 80.000 €2 / odbitek DDV pri nakupu
Možnost odbitka DDV pri servisiranju2 / odbitek DDV pri servisiranju
Boniteta za službena vozila brez omejitve3 / boniteta 0 €

1. Višina spodbude je omejena na največ 20 % vrednosti! Poleg tega je z novim javnim pozivom najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo, omejena na največ 65.000 € bruto, kar vključuje DDV, popuste in najem baterije. 2. Spremembe podjetjem v letu 2022 (zavezancem za DDV) omogočajo uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100% električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila. Vstopni davek bo mogoče uveljavljati samo za vozila z vrednostjo do 80.000 €(vključno z DDV in drugimi dajatvami). Možnost uveljavljanja vstopnega davka velja samo za baterijska 100% električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride. 3. NOVOST: po novem znaša boniteta za zasebno uporabo službenega električnega vozila 0 evrov, ne glede na vrednost vozila! Boniteta za službena vozila je tako brez omejitve - največja vrednost vozila z DDV ni več omejena na 60.000 €. Za točne informacije preverite novelo Zakona o dohodnini, kjer je bila v uradnem listu RS potrjena omenjena davčna spodbuda za električna vozila. 4. dne 30. 12. 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 166/2022 objavljena sprememba javnega poziva 101SUB-EVPO22 in sicer se med upravičene osebe štejejo tudi pravne osebe zasebnega prava, ki niso zavezanci za DDV in skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do odbitka DDV.*

Subvencija za nova in testna električna vozila

Višina subvencije za nakup novega ali testnega električnega vozila 2023: Eko sklad fizičnim osebam nudi finančne spodbude v primeru nakupa novega 100 % električnega avtomobila z namenom ohranjanja okolja. V letu 2023 tako višina subvencija za nova električna vozila znaša do 4.500 €. Za rabljena testna električna vozila znaša subvencija za fizične osebe do 3.500 €. Za pravne osebe, ki ustrezajo pogojem razpisa, so na voljo subvencije ob nakupu električnih vozil zgolj za nova in predelana vozila, ne pa za testna.

Subvencija za električna vozila v letu 2023 - FIZIČNE OSEBE in PRAVNE OSEBE (ki ustrezajo pogojem razpisa)

 • za nove 100 % električne avtomobile (določen tip vozil: M1) znaša do 4.500 €
 • za testne 100 % električne avtomobile (določen tip vozil: M1) znaša do 3.500 € - samo za fizične osebe

Električni avto - nakup na podjetje, pravno osebo

Električni avto - nakup na podjetje, pravno osebo: če vaše podjetje uporablja električno vozilo, katerega vrednost ne presega 80 tisoč evrov, lahko uveljavljate pravico do odbitka DDV pri nakupu - ne glede na to, katero dejavnost opravljate. Odbitek DDV velja tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za to vozilo.

Podjetjem omogočajo uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100% električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila. Možnost uveljavljanja vstopnega davka velja samo za baterijska 100% električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride. Boniteta za zasebno uporabo službenega električnega vozila znaša 0 evrov, ne glede na vrednost vozila! BONITETA ZA ELEKTRIČNA VOZILA 2023 znaša 0 €! - boniteta za službena vozila je tako brez omejitve - največja vrednost vozila z DDV ni več omejena na 60.000 €. Za točne informacije preverite novelo Zakona o dohodnini, kjer je bila v uradnem listu RS potrjena omenjena davčna spodbuda za električna vozila. (1)

Podjetje, pravna osebe lahko v zvezi z električnimi vozili uveljavlja tudi pravico do odbitka DDV pri:

 • polnjenju,
 • nabavi tekočin in maziv,
 • nabavi nadomestnih delov ter
 • nakupu storitev, tesno povezanih s tem

NOVOST 2023: dne 30. 12. 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 166/2022 objavljena sprememba javnega poziva 101SUB-EVPO22 in sicer se med upravičene osebe za pridobitev subvencije oz. spodbude štejejo tudi pravne osebe zasebnega prava, ki niso zavezanci za DDV in skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do odbitka DDV. Za pravne osebe, ki niso DDV zavezanci, so na voljo subvencije ob nakupu električnih vozil zgolj za nova in predelana vozila, ne pa za testna.

Kljub temu, pa je za pravne osebe, ki ustrezajo pogojem razpisa na voljo tudi subvencija ob nakupu električnih vozil - za nova in predelana vozila, ne pa za testna. Subvencija za novo e-vozilo M1 je tako tudi za nekatere preostale pravne osebe, ne samo za tiste, ki niso DDV zavezanci. Preko javnega poziva 101SUB-EVPO22 so torej subvencije na voljo za pravne osebe:
-  pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna;
-  nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, skladno z zakonom, ki ureja nevladne organizacije;
-  pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pravico do odbitka DDV, skladno s c) točko 66. člena ZDDV1, to so vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombinirana vozila za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebna specialna vozila, prilagojena izključno za prevoz pokojnikov;
-  pravne osebe zasebnega prava, ki niso zavezanci za DDV in skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do odbitka DDV.

Kategorije vozil pri Eko skladu

Višina spodbude na javnem pozivu je omejena na največ 20 % vrednosti vozila in po novem znaša do:

 • 4.500 € za vozila kategorije M1,
 • 3.500 € za vozila kategorije N1,
 • 1.500 € za vozila kategorije L7e,
 • 1.000 € za vozila kategorije L6e,
 • 750 € za vozila kategorije L3e ali L4e ali L5e,
 • 500 € za vozila kategorije L2e,
 • 300 € za vozila kategorije L1e-B.

Oddaja vloge na Eko sklad – postopek

Oddaja vloge in dokumentacije na Ekosklad – postopek pridobitve subvencije: subvencija je nepovratna finančna spodbuda. Zanjo se zaprosi s predpisanim obrazcem, ki je na voljo na spletni strani Eko sklada. Po nakupu vozila ter predložitvi vloge in zahtevanih dokazil Eko sklad izda odločbo o dodelitvi subvencije. Pri Porsche Inter Auto lahko električne avtomobile, ki jih imamo v ponudbi preizkusite, pri čemer vam bomo z veseljem svetovali. Ko boste kupili avtomobil (po nakupu), pa lahko že oddate vlogo za subvencijo Eko sklada.

Vlogo se lahko odda tudi po elektronski poti na e-naslov: [email protected] le, če je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Vloga vložena na ta elektronski naslov, ki ni podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, se bo štela za nepopolno. Vloga se lahko izpolni preko spleta, ne more pa se tudi oddati preko spleta.

Postopek pridobivanja subvencije za električna vozila - FIZIČNE OSEBE:

 • nakup in registracija novega električnega vozila (1)
 • oddaja vloge na Eko sklad (oddaja preko elektronske pošte ali po navadni pošti)
 • prejem potrjene odločbe o sofinanciranju s strani Eko sklada čez približno 3 mesece
 • nakazilo subvencije na TRR vlagatelja v 60 dneh od vročene oz. izdane odločbe

Dokumentacija za Eko sklad – fizične osebe

Dokumentacija za Eko sklad za pridobitev subvencije: za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo morate vlogo po nakupu vozila oddati skupaj s končnim računom, dokazilom o plačilu računa, potrdilom o skladnosti vozila in kopijo prometnega dovoljenja.

Dokumentacija za Eko sklad – vsi potrebni dokumenti za fizične osebe:

 • izpolnjena vloga za Eko sklad
 • kopija računa novega vozila in dokazilo o plačilu
 • kopija prometnega dovoljenja
 • kopija potrdila o skladnosti vozila

Kredit za hibridna vozila 2023

Subvencij za hibridna vozila Eko sklad ne dodeljuje, ampak omogoča samo kredit - v primeru nakupa hibridnega vozila (električna ali hibridna vozila). Tako je tudi nakup hibridnega vozila s pomočjo spodbud Eko sklada lahko zelo ugoden. Za posojilo v primeru pravnih oseb preverite ustrezne informacije!

Subvencija za hibridna vozila 2023 - FIZIČNE in PRAVNE OSEBE (ki ustrezajo pogojem)

 • ugoden kredit z obrestno mero 3-mesečni EURIBOR + 1,3 %.

NOVOSTI ZA PRAVNE OSEBE 2023

Možnost odbitka DDV

Ugodnosti v letu 2023 (zavezancem za DDV) omogočajo uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100% električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila. Vstopni davek bo mogoče uveljavljati samo za vozila z vrednostjo do 80.000 €(vključno z DDV in drugimi dajatvami). Možnost uveljavljanja vstopnega davka velja samo za baterijska 100% električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride.

Možnost odbitka DDV pri nakupu za PRAVNE OSEBE:

 • pri nakupu novih 100% električnih vozil z vrednostjo do 80.000 €
 • pri servisiranju in nakupu nadomestnih delov za vozila

NOVOST 2023: dne 30. 12. 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 166/2022 objavljena sprememba javnega poziva 101SUB-EVPO22 in sicer se med upravičene osebe za pridobitev subvencije oz. spodbude štejejo tudi pravne osebe zasebnega prava, ki niso zavezanci za DDV in skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do odbitka DDV. Za pravne osebe, ki niso DDV zavezanci, so na voljo subvencije ob nakupu električnih vozil zgolj za nova in predelana vozila, ne pa za testna.

Kljub temu, pa je za pravne osebe, ki ustrezajo pogojem razpisa na voljo tudi subvencija ob nakupu električnih vozil - za nova in predelana vozila, ne pa za testna. Subvencija za novo e-vozilo M1 je tako tudi za nekatere preostale pravne osebe, ne samo za tiste, ki niso DDV zavezanci. Preko javnega poziva 101SUB-EVPO22 so torej subvencije na voljo za pravne osebe:
- pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna;
- nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, skladno z zakonom, ki ureja nevladne organizacije;
- pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pravico do odbitka DDV, skladno s c) točko 66. člena ZDDV1, to so vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombinirana vozila za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebna specialna vozila, prilagojena izključno za prevoz pokojnikov;
- pravne osebe zasebnega prava, ki niso zavezanci za DDV in skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do odbitka DDV.

Dodatne informacije - zakonodaja:

Boniteta za električna vozila 2023

Boniteta za električna vozila: boniteta za električna vozila znaša za zasebno uporabo službenega električnega vozila 0 evrov, ne glede na vrednost vozila! Boniteta za službena vozila je tako brez omejitve - največja vrednost vozila z DDV ni omejena na 60.000 €. Za točne informacije preverite novelo Zakona o dohodnini, kjer je bila v uradnem listu RS potrjena omenjena davčna spodbuda za električna vozila.

Stopnja bonitete za električna vozila 2023:

 • Električni avtomobili: boniteta 0 € (za primerjavo: bencinska in dizelska vozila kar 1,5 %)

Subvencija Eko sklada – pogosta vprašanja

Na Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad smo se obrnili z najpogostejšimi vprašanji glede pridobitve subvencije za električna vozila. Zbrane uradne odgovore na vprašanja si lahko preberete spodaj. (3)

Kdaj je potrebno oddati vlogo in kaj vse je potrebno priložiti k vlogi?

Dokumentacija za Eko sklad za pridobitev subvencije: za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo morate vlogo po nakupu vozila oddati skupaj s končnim računom, dokazilom o plačilu računa, potrdilom o skladnosti vozila in kopijo prometnega dovoljenja. 

Kdaj vlagatelj prejme subvencijo – pred ali po nakupu vozila?

Vlagatelji subvencijo prejmejo po izvedenem nakupu vozila.

V kolikšnem času vlagatelj prejme denar na svoj račun?

Povprečna vloga je izplačana v 90 dneh od prejetja popolne vloge oziroma od prejetja zaključne dokumentacije.

Ali se lahko subvencija pridobi tudi za hibridna vozila? Kakšne so ugodnosti v primeru nakupa hibridnih vozil?

Za nakup hibridnih vozil Eko sklad ponuja zgolj ugoden kredit s subvencionirano obrestno mero 3-mesečni EURIBOR + 1,3 %. 

Do kdaj je predvidena subvencija Eko sklada?

Predvidoma še nekaj let. Za to je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo.

Kaj se zgodi s subvencijo, če avto prodam že čez eno ali pol leta? Kaj se zgodi v primeru, da avto predstavlja ekonomsko totalko v primeru prometne nezgode?

V obeh primerih mora vlagatelj vrniti polno vrednost prejete subvencije skupaj z zamudnimi obrestmi.

Ali je subvencijo mogoče pridobiti tudi v primeru nakupa električnega testnega vozila in kakšni so pogoji v tem primeru?

Fizične osebe lahko subvencijo pridobijo tudi za nakup električnega testnega vozila, in sicer pod pogojem, da je bilo vozilo pred nakupom registrirano največ 6 mesecev. Vozilo lahko kupijo le od prodajalca z registrirano dejavnostjo prodaje vozil.

Kako je s pridobitvijo subvencije v primeru nakupa vozila s sklenitvijo operativnega ali poslovnega lizinga?

Lizing hiše (lizingodajalci) so upravičene do subvencije za električne avtomobile v njihovi lasti in jih potem lahko dajejo v poslovni najem. Uporabniki teh vozil (lizingojemalci) pa v primeru operativnega lizinga niso upravičeni do subvencije. Lizingojemalci lahko subvencijo pridobijo le za financiranje preko finančnega lizinga, preko poslovnega pa ne.

Nepovratna finančna spodbuda za nakup novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, oziroma na osnovi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. 

 

Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 Avtor: Jan Gregorin

Preverite tudi električne polnilnice

Električne polnilnice MOON so bistvenega pomena za zanesljivo in hitro polnjenje. Električni avtomobili so igrali ključno vlogo v letu 2020, saj so se končno izkazali kot primerni za množično in vsakodnevno uporabo. Novi električni avtomobili postajajo tudi vse bolj praktični in cenejši. Ker polnjenje preko gospodinjskih vtičnic zahteva kar nekaj časa, vam predstavljamo našo ponudbo hitrih električnih polnilnic, ki bodo poskrbele za vrhunsko izkušnjo električne mobilnosti.

Preverite električne polnilnice:

Polnjenje električnega avtomobila
Polnjenje električnega avtomobila Avtor: Jan Gregorin

* "Kupec vozila je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo, s strani EKO SKLAD-a, na podlagi in pod pogoji aktualnega javnega poziva. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančni sredstev vložiti samostojno. Vse informacije v članku in oglasu vozil glede pridobitve subvencije so zgolj informativne narave in temeljijo na podatkih objavljenih na spletni strani EKO SKLAD-a. Prodajalec družba PORSCHE INTER AUTO d.o.o., ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij objavljenih na spletnih straneh EKO SKLAD-a, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči s strani kupca in to iz kateregakoli razloga."