Želite več informacij?

Pokličemo nazaj v 29 sekundah!
Vsak dan od 8.-17. ure.

SUBVENCIJE EKO SKLADA ZA ELEKTRIČNA VOZILA 2022, vključene najnovejše spremembe!

Subvencija za električna vozila 2022 - višina spodbud in subvencij, postopek oddaje vloge na Eko sklad, potrebna dokumentacija za Eko sklad.

Kupujete električni avto?

Z veseljem vam svetujemo.

Subvencije za električna vozila 2022* – novosti

Če kupujete električni avtomobil potem morate upoštevati nove spremembe glede subvencioranja v letu 2022, ki so stopile v veljavo s petkom, 7. 1. 2022, ko je bil v Uradnem listu RS objavljen zaključek javnega poziva 85SUB-EVPO20 za pravne osebe. Naj omenimo novost, da je subvencija pri nakupu vozil za pravne osebe ukinjena, je pa po novem možnost odbitka DDV pri nakupu vozil do 80.000 € bruto. 

Subvencije Eko sklada za fizične osebe* – zadnje informacije 2022: V skladu z novimi pogoji boste ob nakupu 100 % novega električnega osebnega vozila lahko dobili do 4.500 € subvencije. V primeru nakupa električnega testnega vozila lahko pridobite do 3.500 € subvencije.

1. Subvencija oz. spodbuda Eko sklada* - FIZIČNE OSEBE

 • za novo električno vozilo M1 v višini do 4.500 €
 • za testno vozilo v višini do 3.500 €
 • obvestilo o javnem pozivu (84SUB-EVOB20 - fizične osebe) najdete TUKAJ

*Višina spodbude je omejena na največ 20 % vrednosti! Poleg tega je z novim javnim pozivom najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo, omejena na največ 65.000 € bruto, kar vključuje DDV, popuste in najem baterije.


2. Eko sklad subvencionirano financiranje - FIZIČNE in PRAVNE OSEBE

 • za 100% električna in hibridna vozila (z izpusti C02 manjšimi od 85 g/km (WLTP)
  lahko stranke pridobijo ugodnejše financiranje z akcijsko obrestno mero - trimesečni EURIBOR +1,3 %.
 • obvestilo o javnem pozivu (Kredit 65OB19 - fizične osebe) najdete TUKAJ
 • obvestilo o javnem pozivu (Kredit 66PO12) - pravne osebe) najdete TUKAJ
   

ZA NATANČNE IN PODROBNE PODATKE O SUBVENCIJAH EKO SKLADA*

Pregled vseh ugodnosti za fizične in pravne osebe

Ugodnosti Fizične osebe Pravne osebe
Subvencija za nova el. vozila do 65.000 €1 do 4.500 € /
Subvencija za testna el. vozila do 3.500 € /
Ugodnejši kredit Eko sklada trimesečni EURIBOR +1,3 % trimesečni EURIBOR +1,3 %
Možnost odbitka DDV do 80.000 €2 / odbitek DDV pri nakupu
Možnost odbitka DDV pri servisiranju2 / odbitek DDV pri servisiranju
Boniteta za službena vozila brez omejitve3 / boniteta 0 €

1. Višina spodbude je omejena na največ 20 % vrednosti! Poleg tega je z novim javnim pozivom najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo, omejena na največ 65.000 € bruto, kar vključuje DDV, popuste in najem baterije. 2. Spremembe podjetjem v letu 2022 (zavezancem za DDV) omogočajo uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100% električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila. Vstopni davek bo mogoče uveljavljati samo za vozila z vrednostjo do 80.000 €(vključno z DDV in drugimi dajatvami). Možnost uveljavljanja vstopnega davka velja samo za baterijska 100% električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride. 3. NOVOST: po novem znaša boniteta za zasebno uporabo službenega električnega vozila 0 evrov, ne glede na vrednost vozila! Boniteta za službena vozila je tako brez omejitve - največja vrednost vozila z DDV ni več omejena na 60.000 €. Za točne informacije preverite novelo Zakona o dohodnini, kjer je bila v uradnem listu RS potrjena omenjena davčna spodbuda za električna vozila.

Subvencija za nova in testna električna vozila

Višina subvencije za nakup novega ali testnega električnega vozila 2022: Eko sklad fizičnim osebam nudi finančne spodbude v primeru nakupa novega 100 % električnega avtomobila z namenom ohranjanja okolja. Eko sklad je 11. decembra 2020 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavil poziv za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za nakup električnih vozil. V letu 2022 tako višina subvencija za nova električna vozila znaša do 4.500 €. Za rabljena testna električna vozila znaša subvencija do 3.500 €. Za pravne osebe subvencija pri nakupu ni več na voljo

Subvencija za električna vozila v letu 2022 - FIZIČNE OSEBE:

 • za nove 100 % električne avtomobile (določen tip vozil: M1) znaša do 4.500 €
 • za testne 100 % električne avtomobile (določen tip vozil: M1) znaša do 3.500 €

Električni avto - nakup na podjetje, pravno osebo

Električni avto - nakup na podjetje, pravno osebo: če vaše podjetje uporablja električno vozilo, katerega vrednost ne presega 80 tisoč evrov, lahko odslej uveljavljate pravico do odbitka DDV pri nakupu - ne glede na to, katero dejavnost opravljate. Odbitek DDV velja tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za to vozilo.

Spremembe podjetjem v letu 2022 (zavezancem za DDV) omogočajo uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100% električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila. Možnost uveljavljanja vstopnega davka velja samo za baterijska 100% električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride. NOVOST: po novem znaša boniteta za zasebno uporabo službenega električnega vozila 0 evrov, ne glede na vrednost vozila! BONITETA ZA ELEKTRIČNA VOZILA v letu 2022 znaša 0 €! - boniteta za službena vozila je tako brez omejitve - največja vrednost vozila z DDV ni več omejena na 60.000 €. Za točne informacije preverite novelo Zakona o dohodnini, kjer je bila v uradnem listu RS potrjena omenjena davčna spodbuda za električna vozila. (1)

Podjetje, pravna osebe lahko v zvezi z električnimi vozili uveljavlja tudi pravico do odbitka DDV pri:

 • polnjenju,
 • nabavi tekočin in maziv,
 • nabavi nadomestnih delov ter
 • nakupu storitev, tesno povezanih s tem

Kategorije vozil pri Eko skladu

Višina spodbude na javnem pozivu je omejena na največ 20 % vrednosti vozila in po novem znaša do:

 • 4.500 € za vozila kategorije M1,
 • 3.500 € za vozila kategorije N1,
 • 1.500 € za vozila kategorije L7e,
 • 1.000 € za vozila kategorije L6e,
 • 750 € za vozila kategorije L3e ali L4e ali L5e,
 • 500 € za vozila kategorije L2e,
 • 300 € za vozila kategorije L1e-B.

Oddaja vloge na Eko sklad – postopek

Oddaja vloge in dokumentacije na Ekosklad – postopek pridobitve subvencije: subvencija je nepovratna finančna spodbuda. Zanjo se zaprosi s predpisanim obrazcem, ki je na voljo na spletni strani Eko sklada. Po nakupu vozila ter predložitvi vloge in zahtevanih dokazil Eko sklad izda odločbo o dodelitvi subvencije. Pri Porsche Inter Auto lahko električne avtomobile, ki jih imamo v ponudbi preizkusite, pri čemer vam bomo z veseljem svetovali. Ko boste kupili avtomobil (po nakupu), pa lahko že oddate vlogo za subvencijo Eko sklada.

Vlogo se lahko odda tudi po elektronski poti na e-naslov: [email protected] le, če je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Vloga vložena na ta elektronski naslov, ki ni podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, se bo štela za nepopolno. Vloga se lahko izpolni preko spleta, ne more pa se tudi oddati preko spleta.

Postopek pridobivanja subvencije za električna vozila - FIZIČNE OSEBE:

 • nakup in registracija novega električnega vozila (1)
 • oddaja vloge na Eko sklad (oddaja preko elektronske pošte ali po navadni pošti)
 • prejem potrjene odločbe o sofinanciranju s strani Eko sklada čez približno 3 mesece
 • nakazilo subvencije na TRR vlagatelja v 60 dneh od vročene oz. izdane odločbe

Dokumentacija za Eko sklad – fizične osebe

Dokumentacija za Eko sklad za pridobitev subvencije: za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo morate vlogo po nakupu vozila oddati skupaj s končnim računom, dokazilom o plačilu računa, potrdilom o skladnosti vozila in kopijo prometnega dovoljenja. 

Dokumentacija za Eko sklad – vsi potrebni dokumenti za fizične osebe:

 • izpolnjena vloga za Eko sklad
 • kopija računa novega vozila in dokazilo o plačilu
 • kopija prometnega dovoljenja
 • kopija potrdila o skladnosti vozila

Kredit za hibridna vozila 2022

Subvencij za hibridna vozila Eko sklad ne dodeljuje, ampak omogoča samo kredit - v primeru nakupa hibridnega vozila (električna in hibridna vozila z izpusti CO2, manjšimi od 85 g/km) Tako je tudi nakup hibridnega vozila s pomočjo spodbud Eko sklada lahko zelo ugoden. Za posojilo v primeru pravnih oseb preverite ustrezne informacije!

Subvencija za hibridna vozila 2022 - FIZIČNE in PRAVNE OSEBE:

 • ugoden kredit z obrestno mero 3-mesečni EURIBOR + 1,3 %. 

NOVOSTI ZA PRAVNE OSEBE 2022

Možnost odbitka DDV

Državni zbor je tik pred koncem leta 2021 le sprejel spremembe Zakona o DDV. Spremembe podjetjem v letu 2022 (zavezancem za DDV) omogočajo uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100% električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila. Vstopni davek bo mogoče uveljavljati samo za vozila z vrednostjo do 80.000 €(vključno z DDV in drugimi dajatvami). Možnost uveljavljanja vstopnega davka velja samo za baterijska 100% električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride.

Novost v letu 2022 - možnost odbitka DDV pri nakupu za PRAVNE OSEBE:

 • pri nakupu novih 100% električnih vozil z vrednostjo do 80.000 €
 • pri servisiranju in nakupu nadomestnih delov za vozila


Dodatne informacije - zakonodaja:

Boniteta za električna vozila 2022 0 €!

Boniteta za električna vozila: boniteta za električna vozila po novem znaša za zasebno uporabo službenega električnega vozila 0 evrov, ne glede na vrednost vozila! Boniteta za službena vozila je tako brez omejitve - največja vrednost vozila z DDV ni več omejena na 60.000 €. Za točne informacije preverite novelo Zakona o dohodnini, kjer je bila v uradnem listu RS potrjena omenjena davčna spodbuda za električna vozila.

Bistvena novost – nižja stopnja bonitete za električna vozila 2022!

 • Električni avtomobili: boniteta 0 € (za primerjavo: bencinska in dizelska vozila kar 1,5 %)

Subvencija Eko sklada – pogosta vprašanja

Na Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad smo se obrnili z najpogostejšimi vprašanji glede pridobitve subvencije za električna vozila. Zbrane uradne odgovore na vprašanja si lahko preberete spodaj. (3)

Višina subvencije za fizične osebe pri nakupu električnih vozil 2022

Fizične osebe lahko za nakup popolnoma novega električna vozila (kategorije M1) pridobijo do 4.500 € subvencije. V primeru nakupa testnega vozila pa lahko fizične osebe pridobijo do 3.500 € subvencije.

Kdaj je potrebno oddati vlogo in kaj vse je potrebno priložiti k vlogi?

Dokumentacija za Eko sklad za pridobitev subvencije: za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo morate vlogo po nakupu vozila oddati skupaj s končnim računom, dokazilom o plačilu računa, potrdilom o skladnosti vozila in kopijo prometnega dovoljenja. 

Kdaj vlagatelj prejme subvencijo – pred ali po nakupu vozila?

Vlagatelji subvencijo prejmejo po izvedenem nakupu vozila.

V kolikšnem času vlagatelj prejme denar na svoj račun?

Povprečna vloga je izplačana v 90 dneh od prejetja popolne vloge oziroma od prejetja zaključne dokumentacije.

Ali se lahko subvencija pridobi tudi za hibridna vozila? Kakšne so ugodnosti v primeru nakupa hibridnih vozil?

Za nakup hibridnih vozil Eko sklad ponuja zgolj ugoden kredit s subvencionirano obrestno mero 3-mesečni EURIBOR + 1,3 %. 

Do kdaj je predvidena subvencija Eko sklada?

Predvidoma še nekaj let. Za to je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo.

Kaj se zgodi s subvencijo, če avto prodam že čez eno ali pol leta? Kaj se zgodi v primeru, da avto predstavlja ekonomsko totalko v primeru prometne nezgode?

V obeh primerih mora vlagatelj vrniti polno vrednost prejete subvencije skupaj z zamudnimi obrestmi.

Ali je subvencijo mogoče pridobiti tudi v primeru nakupa električnega testnega vozila in kakšni so pogoji v tem primeru?

Fizične osebe lahko subvencijo pridobijo tudi za nakup električnega testnega vozila, in sicer pod pogojem, da je bilo vozilo pred nakupom registrirano največ 6 mesecev. Vozilo lahko kupijo le od prodajalca z registrirano dejavnostjo prodaje vozil.

Kako je s pridobitvijo subvencije v primeru nakupa vozila s sklenitvijo operativnega ali poslovnega lizinga?

Lizing hiše (lizingodajalci) so upravičene do subvencije za električne avtomobile v njihovi lasti in jih potem lahko dajejo v poslovni najem. Uporabniki teh vozil (lizingojemalci) pa v primeru operativnega lizinga niso upravičeni do subvencije. Lizingojemalci lahko subvencijo pridobijo le za financiranje preko finančnega lizinga, preko poslovnega pa ne.

Nepovratna finančna spodbuda za nakup novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, oziroma na osnovi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. 

 

Kakšne spremembe načrtujete v prihodnosti oziroma v novem letu?

O tem bo odločala Vlada RS v okviru sprejemanja Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2022. Cilj pa je, da se nadaljuje s kontinuiranimi pozivi, tako da so sredstva za spodbude na voljo celo leto brez prekinitev.

Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 Avtor: Jan Gregorin

Kupujete električni avto? Preverite tudi električne polnilnice!

Električne polnilnice so bistvenega pomena za zanesljivo in hitro polnjenje. Električni avtomobili so igrali ključno vlogo v letu 2020, saj so se končno izkazali kot primerni za množično in vsakodnevno uporabo. Novi električni avtomobili postajajo tudi vse bolj praktični in cenejši. Ker polnjenje preko gospodinjskih vtičnic zahteva kar nekaj časa, vam predstavljamo našo ponudbo hitrih električnih polnilnic, ki bodo poskrbele za vrhunsko izkušnjo električne mobilnosti. 

Preverite električne polnilnice:
 

Polnjenje električnega avtomobila
Polnjenje električnega avtomobila Avtor: Jan Gregorin

* "Kupec vozila je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo, s strani EKO SKLAD-a, na podlagi in pod pogoji aktualnega javnega poziva. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančni sredstev vložiti samostojno. Vse informacije v članku in oglasu vozil glede pridobitve subvencije so zgolj informativne narave in temeljijo na podatkih objavljenih na spletni strani EKO SKLAD-a. Prodajalec družba PORSCHE INTER AUTO d.o.o., ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij objavljenih na spletnih straneh EKO SKLAD-a, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči s strani kupca in to iz kateregakoli razloga."